Ανακοινώσεις

Το Εργαστήριο Φωνής και Προσβασιμότητας του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μουσικής Ακουστικής και Τεχνολογίας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προσκαλεί μουσικούς και εκπαιδευτές μουσικής να συμμετάσχουν ως σπουδαστές στον κλειστό σεμιναριακό κύκλο με θέμα «Η τέχνη χρήσης της αρχαιοελληνικής λύρας» το οποίο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «ΕΡΜΗΣ- Πειραματική Αρχαιομουσικολογία: Εκπαίδευση στην Ανακατασκευή και Χρήση Αρχαίων Ελληνικών Μουσικών Οργάνων», το οποίο έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Η ημερομηνία έναρξης του Σεμιναρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 είναι: 26 Ιανουαρίου 2018.

Η εκπαίδευση θα διαρκέσει 15 εβδομάδες, και τα μαθήματα θα διεξάγονται κάθε Τρίτη (ή Τετάρτη) απόγευμα (ώρες 16:00-17:00 ή 17:00-18:00)  στις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου Φωνής και Προσβασιμότητας του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο Σεμινάριο θα γίνουν δεκτοί, ύστερα από συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους, νέοι κατά προτίμηση μουσικοί και εκπαιδευτικοί μουσικής, που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν και να αναπτύξουν δεξιότητες στην τέχνη της χρήσης της αρχαιοελληνικής λύρας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις θα γίνονται δεκτές από Δευτέρα 15 Ιανουρίου 2018 έως και Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018. Οι αιτήσεις και τα σχετικά έγγραφα θα πρέπει να αποσταλούν εμπρόθεσμα, αποκλειστικώς ηλεκτρονικά, σε ένα αρχείο μορφής portal Document Format (pdf), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Προγράμματος: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Επεξηγήσεις εάν ζητηθούν, δίδονται μόνον με email από τον υπεύθυνο εκπαίδευσης Δρ. Χρήστο Τερζή (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.). 

Το ηλεκτρονικό αρχείο (όχι μεγαλύτερο από 10 MBytes) που θα αποσταλεί θα πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά:

  1. Έντυπο Αίτησης – Υπεύθυνης ∆ήλωσης (βλέπε παράρτημα Α της προκήρυξης)
  2. Μία φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας, που επικολλάται στην προβλεπόμενη θέση του Εντύπου Αίτησης.
  3. Βιογραφικό Σημείωμα (έως τρεις σελίδες).
  4. Περιεκτικό κείμενο (300 λέξεων) στο οποίο θα περιγράφονται τα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος ΕΡΜΗΣ εκπαιδευτικά, επαγγελματικά, καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα του/της υποψηφίου/-ας.

Οι υποψήφιοι που θα καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, θα λάβουν απαντητικό email, στο οποίο θα πιστοποιείται η παραλαβή της.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η επιλογή των σπουδαστών θα διενεργηθεί σε δύο στάδια:

Στο πρώτο στάδιο, θα ληφθούν υπόψη η πληρότητα του αρχείου της αίτησης και η τεκμηρίωση του ενδιαφέροντος. Θα συνεκτιμηθούν τυχόν υπάρχουσα διδακτική, ή/και καλλιτεχνική εμπειρία αλλά και το αντικείμενο της εργασιακής απασχόλησης (τώρα ή στο παρελθόν) του υποψηφίου.

Στο δεύτερο στάδιο, οι υποψήφιοι κληθούν σε συνέντευξη, στην οποία θα συνεκτιμηθούν τα κίνητρα, οι δεσμεύσεις και το ενδιαφέρον τους για το Σεμινάριο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ

Κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-18 θα επιλεγούν έως 15 σπουδαστές.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ – ∆Ι∆ΑΚΤΡΑ

Η διεξαγωγή της εκπαίδευσης θα έχει διάρκεια μιας ώρας ανά εβδομάδα, θα υλοποιείται σε ομάδες τεσσάρων ή πέντε σπουδαστών και θα γίνεται απογευματινές ώρες 16:00-17:00 ή 17:00-18:00 σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους του Εργαστηρίου Φωνής και Προσβασιμότητας – Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών – ΕΚΠΑ (Ιλίσια – Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου) κάθε Τρίτη (ή Τετάρτη), εξαιρουμένων των επίσημων αργιών, και διακοπών. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Η παρακολούθηση του σεμιναρίου παρέχεται δωρεάν. Το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ χρηματοδοτείται αποκλειστικώς από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος

Γεώργιος Κουρουπέτρογλου

 

Το Εργαστήριο Φωνής και Προσβασιμότητας του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μουσικής Ακουστικής και Τεχνολογίας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προσκαλεί μουσικούς και εκπαιδευτές μουσικής για να συμμετάσχουν ως σπουδαστές στον κλειστό σεμιναριακό κύκλο με θέμα «Η τέχνη χρήσης του αρχαιοελληνικού αυλού» το οποίο θα διεξαχθεί στο πλαίσιο του έργου «ΕΡΜΗΣ- Πειραματική Αρχαιομουσικολογία: Εκπαίδευση στην Ανακατασκευή και Χρήση Αρχαίων Ελληνικών Μουσικών Οργάνων», που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος του σεμιναριακού αυτού κύκλου είναι η 6η Μαρτίου 2017. Η εκπαίδευση θα διαρκέσει 15 εβδομάδες, και τα μαθήματα θα διεξάγονται κάθε Δευτέρα απόγευμα, σε μικρές ομάδες, στις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου Φωνής και Προσβασιμότητας.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Στον σεμιναριακό κύκλο θα γίνουν δεκτοί, ύστερα από συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους, μουσικοί και εκπαιδευτικοί μουσικής, που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν και να αναπτύξουν δεξιότητες στην τέχνη της χρήσης του αρχαιοελληνικού αυλού. Νέοι εκπαιδευτικοί ειδίκευσης αερόφωνων των μουσικών σχολείων της χώρας που θα υποβάλουν αιτήσεις, θα επιλεγούν κατά προτεραιότητα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις θα γίνονται δεκτές από 6/2/2017 έως 24/2/2017. Οι αιτήσεις και τα σχετικά έγγραφα θα πρέπει να αποσταλούν εμπρόθεσμα, αποκλειστικώς ηλεκτρονικά, σε ένα αρχείο μορφής PDF, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Προγράμματος: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Μεταφορτώστε την πρόσκληση και το έντυπο της αίτησης.

Ανακοινώνεται ο κατάλογος με τους 12 σπουδαστές που επιλέχθηκαν και αποδέχθηκαν να εγγραφούν στο διετές εκπαιδευτικό εργαστήριο ΕΡΜΗΣ – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ: Εκπαίδευση στην Ανακατασκευή Αρχαίων Ελληνικών Μουσικών Οργάνων:

Ανδρέας Δημητρέλης
Γεώργιος Μπασιάς
Γεώργιος Μπαρμπαρέκος
Παναγιώτα Σταθάκου
Δημήτριος Παλαιογιάννης
Μαρία Παχνιστή
Ηλίας Πατρινός
Αναστασία Σίμου
Νικόλαος Τσαντάνης
Θεόδωρος Φλέσσιας
Κωνσταντίνος Φραγκής
Μιχαήλ Φωτάκης

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2016

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος
Γεώργιος Κουρουπέτρογλου

Ανακοινώνεται η παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα Ερμής - Πειραματική Αρχαιομουσικολογία: Εκπαίδευση στην Ανακατασκευή Αρχαίων Ελληνικών Μουσικών Οργάνων έως την 25η Σεπτεμβρίου 2016, για να διευκολυνθούν όσοι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν ακόμη συγκεντρώσει τα αναγκαία δικαιολογητικά.

Σημαντική Διευκρίνιση

Σε συνέχεια ερωτημάτων που τέθηκαν διευκρινίζεται ότι η πιστοποίηση ξένων γλωσσών (επιπέδου C2) και εφαρμογών ηλεκτρονικού υπολογιστή, καθώς και τυχόν διδακτική, καλλιτεχνική ή τεχνική εμπειρία ΔΕΝ αποτελούν υποχρεωτικά προσόντα για την επιλογή των υποψηφίων στο Πρόγραμμα. Ωστόσο, αξιολογούνται αναλόγως κατά την σκιαγράφηση του προφίλ και την εκτίμηση της συνολικής συγκρότησης των υποψηφίων.

Εργαστήριο Φωνής και Προσβασιμότητας
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Λογότυπο Εργαστηρίου Φωνής και Προσβασιμότητας ΕΚΠΑ

Το έργο ΕΡΜΗΣ χρηματοδοτείται από το
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Λογότυπο ΙΣΝ

Υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Παιδείας
Έρευνας και Θρησκευμάτων

Λογότυπο ΥΠΕΘ