Επικοινωνία

Γεώργιος Κουρουπέτρογλου
Εργαστήριο Φωνής και Προσβασιμότητας
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια,
157 84 Αθήνα

Τηλέφωνα: 2107275124, 2107275305

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: hermes@di.uoa.gr

Ιστοθέση: http://speech.di.uoa.gr/HERMES/

Εργαστήριο Φωνής και Προσβασιμότητας
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Λογότυπο Εργαστηρίου Φωνής και Προσβασιμότητας ΕΚΠΑ

Το έργο ΕΡΜΗΣ χρηματοδοτείται από το
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Λογότυπο ΙΣΝ

Υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Παιδείας
Έρευνας και Θρησκευμάτων

Λογότυπο ΥΠΕΘ