Περιεχόμενο

 Η εκπαίδευση που παρέχεται στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΡΜΗΣ διακρίνεται σε θεωρητική και πρακτική και αφορά: 

  • στην πειραματική ανακατασκευή επιστημονικά τεκμηριωμένων και λειτουργικών αντιγράφων μουσικών οργάνων συνολικής διάρκειας 4 εξαμήνων και
  • στη χρήση των δύο σημαντικότερων τύπων μουσικών οργάνων της ελληνικής αρχαιότητας, του αυλού και της λύρας, διάρκειας 2 εξαμήνων.

 Οι σπουδαστές θα πιστοποιούνται ύστερα από αξιολόγηση, η έκβαση της οποίας θα εξαρτάται από την ενεργή παρουσία τους κατά την διάρκεια της φοίτησης.

Θεωρητική Εκπαίδευση

Πρακτική Κατάρτιση

Αξιολόγηση

Εργαστήριο Φωνής και Προσβασιμότητας
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Λογότυπο Εργαστηρίου Φωνής και Προσβασιμότητας ΕΚΠΑ

Το έργο ΕΡΜΗΣ χρηματοδοτείται από το
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Λογότυπο ΙΣΝ

Υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Παιδείας
Έρευνας και Θρησκευμάτων

Λογότυπο ΥΠΕΘ