Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση θεωρείται θετική και παρέχεται δίπλωμα ειδίκευσης, εφόσον ο σπουδαστής έχει

  1. παρουσίες στο 90% των ωρών της εκπαίδευσης.
  2. συμμετάσχει στο σύνολο των τεσσάρων εργαστηρίων.
  3. ολοκληρώσει με επιτυχία την ανακατασκευή ενός τουλάχιστον αερόφωνου κι ενός τουλάχιστον χορδόφωνου μοντέλου.
  4. ανταποκριθεί με επιτυχία σε 50 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σχετικές με θέματα που θα έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης.

Εργαστήριο Φωνής και Προσβασιμότητας
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Λογότυπο Εργαστηρίου Φωνής και Προσβασιμότητας ΕΚΠΑ

Το έργο ΕΡΜΗΣ χρηματοδοτείται από το
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Λογότυπο ΙΣΝ

Υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Παιδείας
Έρευνας και Θρησκευμάτων

Λογότυπο ΥΠΕΘ