Πρακτική Κατάρτιση

Αερόφωνα: Άσκηση στην δημιουργία σχεδίων από μετρήσεις αντικειμένων, λειτουργία (σειρά ενεργειών) για την αναπαραγωγή τριών τύπων αυλού (πρώιμου, μέσου, ύστερου) σε τεχνητό ελεφαντοστό και σε φυσικό οστό ή κέρας: άνοιγμα διαμήκους διαμπερούς οπής, εξωτερική τόρνευση, δημιουργία συνδέσεων μεταξύ των στελεχών, προσαρμογή ορειχάλκινων δακτυλίων για την ασφάλεια των συνδέσεων μεταξύ των τμημάτων, άνοιγμα οπών μουσικών φθόγγων, κατασκευή γλωσσίδων από καλάμι, συντονισμός αυλητικών στελεχών, άσκηση στην τεχνική του αυλού, άσκηση στην κυκλική εσωτερική αναπνοή. Η εκπαίδευση θα επικεντρωθεί στην ανακατασκευή πέντε αερόφωνων οργάνων της αρχαιότητας (3 αυλών, του πλαγίαυλου και μιας σάλπιγγος).

Χορδόφωνα: Άσκηση στην δημιουργία σχεδίων από μετρήσεις αντικειμένων, δημιουργία ξύλινων αντηχείων, βραχιόνων, ζυγών σε αποδεκτές αναλογίες, προσαρμογή ξύλινου καπακιού (φόρμιγγα, κιθάρα) ή δερμάτινης ηχητικής μεμβράνης (χέλυς, βάρβιτος, τρίγωνον), συνδέσεις ξύλινων μερών (βραχίονες-ζυγός), οστέινων-μεταλλικών τμημάτων (αντηχείου-χορδοτόνου), προσαρμογή εντέρινων χορδών στο μεταλλικό χορδοτόνο, προσαρμογή χορδών – κολλόπων, εφαρμογή κολλόπων ή δερμάτινων κολάβων στο ζυγό, λειτουργία χορδίσματος, κριτήρια επιλογής διατομής των χορδών, σχέσεις διατομής, μήκους, τάσης, στοιχεία της γέφυρας, επιλογή θέσης γέφυρας - αναζήτηση μέγιστης απόκρισης του αντηχείου (resonance), επίθεση διακοσμητικών μοτίβων. Η εκπαίδευση θα επικεντρωθεί στην ανακατασκευή και χρήση πέντε διαδεδομένων χορδοφώνων της αρχαιότητας για τα οποία διαθέτουμε ικανοποιητικά (αρχαιολογικά και μουσικολογικά) δεδομένα: της χέλυος, της φόρμιγγος, της κιθάρας, της βαρβίτου και του τριγώνου.

Το μέρος της πρακτικής εκπαίδευσης (810 ωρών) περιλαμβάνει τα ¾ της συνολικής εκπαίδευσης και θα διεξάγεται στο εργαστήριο απογεύματα κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από τις 15:00 έως τις 19:00, ώστε να διευκολύνονται όσοι έχουν ανειλημμένες υποχρεώσεις σπουδών ή εργασίας.­­

Εργαστήριο Φωνής και Προσβασιμότητας
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Λογότυπο Εργαστηρίου Φωνής και Προσβασιμότητας ΕΚΠΑ

Το έργο ΕΡΜΗΣ χρηματοδοτείται από το
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Λογότυπο ΙΣΝ

Υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Παιδείας
Έρευνας και Θρησκευμάτων

Λογότυπο ΥΠΕΘ