Θεωρητική Εκπαίδευση

Θεμελιώδεις αρχές ακουστικής μουσικών οργάνων, (ταλαντώσεις, κύματα, λειτουργία των χορδών, ηχητικοί σωλήνες [ανοιχτοί/ανοιχτοί, κλειστοί/ανοιχτοί], βασικές αρχές οργανολογίας (ταξινόμηση μουσικών οργάνων χορδόφωνα/αερόφωνα κ.ά,  και αρχές λειτουργίας τους), κουρδίσματα και κλίμακες,  αρχαιοελληνική οργανολογία (τύποι μουσικών ευρημάτων, πηγές, μεθοδολογία πειραματικής αρχαιομουσικολογίας), Ευκλείδεια, Αριστοξένεια θεωρία και παρασημαντική της αρχαιοελληνικής μουσικής. Επίσης, την ασφαλή χρήση και συντήρηση των εργαλείων χειρός και του εξοπλισμού. Αποτελεί το ¼ της συνολικής εκπαίδευσης, ήτοι 270 ώρες διδασκαλίας. Θα διεξαχθεί όλο τον πρώτο μήνα και κάθε πρώτη και δεύτερη Τρίτη κάθε μήνα. Οι ώρες εκπαίδευσης θα είναι απογευματινές, ώστε να εξυπηρετούνται όσοι έχουν ανειλημμένες υποχρεώσεις σπουδών ή εργασίας.

Εργαστήριο Φωνής και Προσβασιμότητας
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Λογότυπο Εργαστηρίου Φωνής και Προσβασιμότητας ΕΚΠΑ

Το έργο ΕΡΜΗΣ χρηματοδοτείται από το
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Λογότυπο ΙΣΝ

Υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Παιδείας
Έρευνας και Θρησκευμάτων

Λογότυπο ΥΠΕΘ