Περιγραφή

Ένας σημαντικός αριθμός αρχαιολογικών ευρημάτων μουσικών οργάνων, ορισμένα από τα οποία είναι ακέραια, βρίσκονται διάσπαρτα σε αρχαιολογικά μουσεία της ελληνικής επικράτειας ή του εξωτερικού. Χρονολογούνται από τον 5οπΧ έως τον 1οπΧ αι. Ορισμένα από αυτά έχουν μελετηθεί και δημοσιευθεί από ειδικούς αρχαιομουσικολόγους, οι οποίοι έδωσαν έμφαση στη λειτουργική αποκατάσταση των ευρημάτων αυτών αλλά και στις δυνατότητες ανακατασκευής τους. Παράλληλα, έμμεσες αλλά πολύτιμες πληροφορίες για τα μουσικά όργανα της ελληνικής αρχαιότητας αντλούμε από την αρχαιοελληνική γραμματεία (τα σωζόμενα δηλ. κείμενα αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων) και ασφαλώς, τη μουσική εικονογραφία (τις παραστάσεις με μουσικό περιεχόμενο σε αγγεία, αλλά και σε ανάγλυφα ή ολόγλυφα έργα). Έως σήμερα, το πολύτιμο αυτό πολιτιστικό απόθεμα δεν έχει αξιοποιηθεί επαρκώς. Στο πλαίσιο του έργου ΕΡΜΗΣ, παρέχεται πιστοποιημένη θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική κατάρτιση στην πειραματική ανακατασκευή και τη χρήση αρχαίων ελληνικών μουσικών οργάνων.

Παράλληλα, το έργο υποστηρίζει τη δημιουργία δυναμικής κοινότητας που θα μοιράζεται και θα διαχέει πρακτικές πληροφορίες που αντλούμε από την εφαρμογή της πειραματικής αρχαιομουσικολογίας στο πεδίο της ανακατασκευής αρχαίων ελληνικών μουσικών οργάνων, μέσω δίγλωσσης διαδραστικής πύλης, ανοικτής (ύστερα από εγγραφή) σε ερευνητές, πρακτικούς μουσικούς και το ευρύ κοινό. Τα μέλη του εργαστηρίου θα δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διάθεση πρωτότυπου ψηφιακού πολυμεσικού υλικού (φωτογραφικού, ηχητικού, video) αλλά και στην οργάνωση και υποστήριξη παράλληλων δράσεων σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, προωθώντας την ανάπτυξη συνεργιών και δικτύων μεταξύ οργανισμών αλλά και προσώπων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της μουσικής της αρχαίων πολιτισμών και των αρχαίων μουσικών οργάνων. Σε αυτό το πλαίσιο θα διεξαχθούν δύο ημερίδες και τέσσερα διήμερα workshops, στα οποία οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν διακεκριμένους ερευνητές και πρακτικούς μουσικούς από το ιδρύματα του εξωτερικού, και παράλληλα θα τους δοθεί η ευκαιρία να καταστήσουν γνωστή την παρουσία τους –μέσω τους έργου τους- στο κοινό.

Το έργο ΕΡΜΗΣ, σχεδιάστηκε ακολουθώντας τις «βέλτιστες πρακτικές» Προγραμμάτων του τύπου ”Uses of the Past” προκειμένου, μέσω της υλοποίησής του, όχι μόνο να αποκαλύψει πολύτιμο πολιτισμικό υλικό του ελληνικού παρελθόντος, αλλά παράλληλα να συμβάλει στο μετασχηματισμό του υλικού αυτού σε δημιουργική και βιώσιμη πολιτιστική παραγωγή στο σήμερα.

Εργαστήριο Φωνής και Προσβασιμότητας
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Λογότυπο Εργαστηρίου Φωνής και Προσβασιμότητας ΕΚΠΑ

Το έργο ΕΡΜΗΣ χρηματοδοτείται από το
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Λογότυπο ΙΣΝ

Υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Παιδείας
Έρευνας και Θρησκευμάτων

Λογότυπο ΥΠΕΘ