Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται Ιδρύματα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες της Ελλάδος που ασχολούνται με χρήστες Εναλλακτικής και Επαυξητικής Επικοινωνίας στην Ελλάδα.