Εργαλεία Λογισμικού για τους
Κατασκευαστές Βοηθημάτων Διαπροσωπικής Επικοινωνίας