Πραγματοποιήθηκε, από 16-18 Ιανουαρίου 1997, το Σεμινάριο Εκπαίδευσης Δασκάλων / Καθηγητών των Σχολείων GLOBE / ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, στις εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιούπολης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

    Το παρακολούθησαν 66 εκπαιδευτικοί και από τα 24 Σχολεία GLOBE της Ελλάδας.

              

              


                           
    Βεβαίωση - Πιστοποιητικό     Πρόγραμμα Σεμιναρίου


Πρόγραμμα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ