·   Εκπαιδευτικό Υλικό

 

“Πρόγραμμα GLOBE/ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης”, Αθήνα, Ιανουάριος 1997.

 Περιλαμβάνει τα εξής κεφάλαια:

 

q       Περιβαλλοντικός Οδηγός (σελίδες 18)

q       Συστήματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών (σελίδες 30)

q       Βιολογία (σελίδες 56)

q       Ταξινόμηση Χλωρίδας (σελίδες 78)

q       Ταξινόμηση Ορνιθοπανίδας (σελίδες 102)

q       Ατμόσφαιρα  (σελίδες 88)

q       Υδρολογία (σελίδες 68)

q       Εδαφος (σελίδες 93)  

 

·   Ανακοινώσεις σε συνέδρια – Δημοσιεύσεις

 

Ø      Γ. Κουρουπέτρογλου, Δ. Δεληγιώργη και Κ. Καρτάλης: “Ιστός μάθησης: Ενα διευρυμένο σύστημα από αλληλεπιδρώντα μαθησιακά περιβάλλοντα”, Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνέδριου Φυσικής, Ηράκλειο Κρήτης, 4-7 Απριλίου 1996.

Ø      Γ. Κουρουπέτρογλου, Κ. Καρτάλης, Δ. Δεληγιώργη, Κ.Μούτσελος, Ν. Χρυσουλάκης και Ν. Αδακτύλου: “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: Ενα διευρυμένο σύστημα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης βασισμένο σε δίκτυα”,  Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνέδριου Φυσικής, Ηράκλειο Κρήτης, 4-7 Απριλίου 1996.

Ø      C.Cartalis : “GLOBE/ALEXANDROS: An International Environmental School Network”,  in School Education in The Information Society, Kastaniotis Editions, 1997, pp.179-183.

Ø      M.Arianoutsou, C.Cartalis, D.Deligiorgi, G.Kouroupetroglou, G.Faraggitakis, E.Flegga, A.Photopoulos, S.Skampardonis, V.Vanikioti, N.Adaktylou, A.Andritsos, N.Chrysoulakis, D.Kazanis, K.Niahou, S.Papavasiliou, K.Radea and C. Michalopoulos: “Global Learning Observations to Benefit the Environment (GLOBE): An International Programme for Environmental awareness and education”, Proc. of the International Conference Environment and Society: Education and Public Awareness for Sustainability, Thessaloniki 8–12 December 1997, pp 345-348.

Ø      Δ. Δεληγιώργη και Σ. Βανικιώτη: “GLOBE-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: Ενα καινοτόμο παγκόσμιο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης”, Φυσικός Κόσμος, Τεύχος 154, 34-38, 1998.

Ø      Δ. Δεληγιώργη και Σ. Βανικιώτη: “Μαθαίνω παρατηρώντας τη φύση: Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ”, Επιθεώρηση Φυσικής, Τεύχος 29, 50-62, 1999.

 

·   Τόμοι Πρακτικών Συνεδρίων

 

Ø      Δ.Δεληγιώργη  και Γ.Κουρουπέτρογλου (Eds) "Πρακτικά 1ου Συμποσίου GLOBE - AΛΕΞΑΝΔΡΟΣ", Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 1997, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σελίδες 218.

Ø      Δ.Δεληγιώργη  και Γ.Κουρουπέτρογλου (Eds) "Πρακτικά 2ου Συμποσίου GLOBE - AΛΕΞΑΝΔΡΟΣ", Αθήνα, 15 Μαϊου 1999, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σελίδες 131.

Ø      Δ.Δεληγιώργη  και Γ.Κουρουπέτρογλου (Eds) "Πρακτικά 3ου Συμποσίου GLOBE - AΛΕΞΑΝΔΡΟΣ", Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2000, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σελίδες 134.

 

 

·   Tεχνικές Εκθέσεις

 

Ø      Κ. Καρτάλης, Δ. Δεληγιώργη, Ν. Αδακτύλου,  Ν. Χρυσουλάκης,  Γ. Κουρουπέτρογλου, Κ.Μούτσελος: “Μελέτη της Δημιουργίας Δικτύου Περιβαλλοντικών Σταθμών σε Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα”,  Τεχνική Εκθεση, Αθήνα, 1995, σελίδες 348.

Ø      Γ. Κουρουπέτρογλου και Π. Ματσινόπουλος: “Συστήματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Προγράμματος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ”, Τεχνική Εκθεση, Αθήνα, Σεπτ. 1997, σελίδες 81.

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ