Η σύνθεση της ερευνητικής ομάδας που ασχολείται με το Πρόγραμμα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ είναι η εξής:

Τομέας Εφαρμογών Φυσικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Επ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Καρτάλης (Εθνικός Συντονιστής Προγράμματος)
               τηλ. 010 7276926, fax. 010 7275281
Επ. Καθηγήτρια Δέσποινα Δεληγιώργη (Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος)
               τηλ. 010 7276924, fax. 010 6018677
Νεκτάριος Χρυσουλάκης, Βοηθός Ερευνητής
Νεκταρία Αδακτύλου, Βοηθός Ερευνήτρια
Αθανάσιος Ανδρίτσος, Βοηθός Ερευνητής
Αικατερίνη Νιάχου, Βοηθός Ερευνήτρια
Αντωνία Μαλανδράκη, Βοηθός Ερευνήτρια

Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστημίου Αθηνών  

Επ. Καθηγητής Γεώργιος Κουρουπέτρογλου (Υπεύθυνος Συστημάτων Πληροφορικής  & Επικοινωνιών Προγράμματος)
      τηλ. 010 7275305,  fax.  010 7275333

Παναγιώτης Ματσινόπουλος, Βοηθός Ερευνητής
Κωνσταντίνος Μούτσελος , Βοηθός Ερευνητής
Ευάγγελος Φλωριάς, Βοηθός Ερευνητής
 
  Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Αν. Καθηγήτρια Μ.Αριανούτσου  (ΒΙΟΛΟΓΙΑ: ΚΑΛΥΨΗ ΓΗΣ-ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΙΔΩΝ-ΦΑΙΝΟΛΟΓΙΑ)
         τηλ. 010 7274352, fax. 010 7243325

Κανέλλα Ραδέα, Βοηθός Ερευνήτρια
Σεβαστή Παπαβασιλείου, Βοηθός Ερευνήτρια
Δημήτρης Καζάνης, Βοηθός Ερευνητής

 

Στην Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράμματος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ συμμετέχουν από το ΥΠΕΧΩΔΕ οι: Σ.Βανικιώτη (Φυσικός - Ωκεανογράφος MSc) και Α.Φωτόπουλος (Φυσικός - Μετεωρολόγος MSc) και από το ΥΠΕΠΘ οι: Γ.Φαραγγιτάκης (Οικονομολόγος - Βιολόγος) και Στ.Σκαμπαρδώνης.

Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να στείλει μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση alexandros@cc.uoa.gr και το μήνυμά του θα διανεμηθεί αυτόματα σέ όλα τα μέλη της ερευνητικής ομάδας.

Διεύθυνση αλληλογραφίας:

Πρόγραμμα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Επ. Καθηγήτρια Δέσποινα Δεληγιώργη
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Φυσικής, Τομέας Φυσικής Εφαρμογών,
Πανεπιστημιούπολη, Κτίριο Φ-5
15784 Αθήνα

Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μελών της Ερευνητικής Ομάδας:

Κ.Καρτάλης: ckartali@cc.uoa.gr
Δ.Δεληγιώργη: despo@cc.uoa.gr
Κ.Κουρουπέτρογλου: koupe@di.uoa.gr
M.Αριανούτσου:marianou@cc.uoa.gr
Ν.Χρυσουλάκης: zedd2@cc.uoa.gr
Ν.Αδακτύλου: nektaria@cc.uoa.gr
Π.Ματσινόπουλος: globe@di.uoa.gr
Ε.Φλωριάς: florias@di.uoa.gr


Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ