Αθηνά: Το λογότυπο του Πανεπιστημίου Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΟΜΗΡΟΣ:

Μια Μεθοδολογική Προσέγγιση για τη Σχεδίαση Ακουστικής-Απτικής Αλληλεπίδρασης στη Μη-Οπτική Διεπαφή Χρήστη (user interface) με Έμφαση στην Προσβασιμότητα Ατόμων με Απώλεια Όρασης


Αρχική σελίδα | Συνεργαζόμενοι φορείς | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία


Συνεργαζόμενοι Φορείς

 

Αθηνά: Το λογότυπο του Πανεπιστημίου Αθηνών
Το λογότυπο της Τεχνολογική Α.Ε.
Το λογότυπο της 01 Πληροφορική
Το λογότυπο του City University of London

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Τεχνολογική Συστημάτων Α.Ε.

01 Πληροφορική Α.Ε.

CITY University


Το λογότυπο της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας

Το έργο χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και την Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Προγράμματος Ενίσχυσης του Ερευνητικού Δυναμικού (ΠΕΝΕΔ) - 2003.

Το λογότυπο του Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αρχική σελίδα | Συνεργαζόμενοι φορείς | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία


Η ιστοσελίδα ενημερώθηκε την Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2007 12:00:00 μμ