Επικοινωνία

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Γεώργιος Κουρουπέτρογλου,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών,
Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια,
Αθήνα 15784


Τηλέφωνα: 210 7275305, 210 7275320
Fax:210 6018677


Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: koupedi.uoa.gr