ΟΔΥΣΣΕΑΣ: Ένα Αντικειμενοστραφές Πλαίσιο Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Βοηθημάτων Διαπροσωπικής Επικοινωνίας

Ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ αποτελεί ένα νέο, ανοικτό περιβάλλον λογισμικού που για τον Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη αρθρωτών Βοηθημάτων διαπροσωπικής επικοινωνίας. Η ανάπτυξη του ΟΔΥΣΣΕΑ φιλοδοξεί να δώσει λύσεις σε σημαντικά προβλήματα στο χώρο των Βοηθημάτων Επικοινωνίας που σχετίζονται με:

 Το πλαίσιο ΟΔΥΣΣΕΑΣ αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου ΑΙΝΕΙΑΣ και περιγράφεται σε δύο Τεχνικές Εκθέσεις:

  1. Ανάλυση και Τεχνικές Προδιαγραφές Αντικειμενοστραφούς Πλαισίου Ανάπτυξης Εφαρμογών "ΟΔΥΣΣΕΑΣ"
  2. Υλοποίηση του Αντικειμενοστραφούς Πλαισίου Ανάπτυξης Εφαρμογών "ΟΔΥΣΣΕΑΣ"
  3. Επέκταση του Πλαισίου Ανάπτυξης Εφαρμογών "ΟΔΥΣΣΕΑΣ"

 Το πλαίσιο ΟΔΥΣΣΕΑΣ απευθύνεται σε δύο κύριες ομάδες χρηστών: