Εθνικό & Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων


    Αγγλική Σελίδα / English Page


Πρόγραμμα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η Ελληνική Συμμετοχή
στο Παγκόσμιο Πρόγραμμα GLOBE


Το Πρόγραμμα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ αποτελεί την Ελληνική Συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρόγραμμα GLOBE, το οποίο έχει σαν στόχο τη συνεργασία μαθητών, δασκάλων, καθηγητών και της επιστημονικής κοινότητας για τη δημιουργία περιβαλλοντικών σταθμών σε σχολεία σε όλο τον κόσμο και τη διασύνδεση των σχολείων αυτών μέσω του Internet, ώστε: να ανταλλάσσονται περιβαλλοντικά δεδομένα για το τοπικό περιβάλλον, να επικοινωνούν οι μαθητές με τους επιστήμονες και να συνεργάζονται σχολεία από διαφορετικές περιοχές ή χώρες.


   Περιγραφή του προγράμματος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
   
Ξενάγηση στις Δραστηριότητες του GLOBE! 
   
Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ σε Δράση!
   
Α' Φάση του προγράμματος
   
Τα Ελληνικά Σχολεία του προγράμματος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ     
   
Τα Σχολεία της Αττικής του προγράμματος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
   
1ο Συμπόσιο GLOBE-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
   
2ο Συμπόσιο GLOBE-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
   
3ο Συμπόσιο GLOBE-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
   
Ειδήσεις 
   
Εκδόσεις - Δημοσιεύσεις 
   
Σεμινάριο Δασκάλων / Καθηγητών  
   
Ομάδα υποστήριξης του προγράμματος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ


Άλλες ενδιαφέρουσες σελίδες:

   Πρόγραμμα ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ
   Πρόγνωση Καιρού Ελλάδος
   Ιδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
   Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός μέσω Internet, "ΛΥΣΙΑΣ"
   Μετεωρολογικές μετρήσεις και χάρτες καιρού
   
Ο Ελληνικός Πολιτισμός στο Internet
   
H Ελληνική Σελίδα
   Διαχείριση των Περιβαλλοντικών και Φυσικών Πόρων (Κέντρο Παρατήρησης της Γης)


Για επισημάνσεις και σχόλια σχετικά με το πρόγραμμα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, αφήστε μήνυμα στον: alexandros@cc.uoa.gr


Τελευταία ενημέρωση: 31/01/2002