Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Πληροφορικής

Πρόγραμμα HORIZON - Εργο ΕΣΤΙΑ

Πρόγραμμα HORIZON

Έργο ΕΣΤΙΑ

  Προσβασιμότητα στις σελίδες του έργου


Στο έργο ΕΣΤΙΑ αναπτύχθηκαν μια σειρά από υπηρεσίες που απευθύνονται σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται στα άτομα αυτά μέσω του διαδίκτυου INTERNET. Η κάθε υπηρεσία υλοποιείται με μία ή περισσότερες ιστοσελίδες. Επειδή οι ιστοσελίδες αυτές απευθύνονται σε άτομα με μειονεξίες, έχουν αναπτυχθεί έτσι ώστε να μπορούν να τις διαβάζουν όλοι, ακόμα και αν παρουσιάζουν κάποια σωματική αδυναμία. Στην κάθε ιστοσελίδα υπάρχει κυρίως κείμενο και πολύ λίγες φωτογραφίες, εικόνες ή άλλα αντικείμενα. Το κείμενο είναι γραμμένο με τη χρήση απλών γραμμάτων χωρίς να γίνεται χρήση ειδικών χαρακτηριστικών και μορφών, όπως είναι τα πλάγια γράμματα ή τα υπογραμμισμένα. Το μέγεθος των γραμμάτων και το χρώμα τους δεν είναι ορισμένα, ώστε αυτά να παίρνουν τις τιμές που έχει ορίσει ο αναγνώστης των σελίδων μέσω του προγράμματος φυλλομέτρησης (browser) που χρησιμοποιεί.
Επίσης, στο υπόβαθρο υπάρχει ένα απλό γαλάζιο φόντο το οποίο γενικά δεν επηρεάζει την εύκολη ανάγνωση ακόμη και από άτομα με προβλήματα όρασης και που μπορεί πολύ εύκολα να αφαιρεθεί πάλι μέσα από κατάλληλη επιλογή του προγράμματος φυλλομέτρησης που χρησιμοποιεί ο αναγνώστης. Στις σελίδες υπάρχουν λίγες μεγάλου σχετικά μεγέθους εικόνες, ώστε να μην κουράζουν τα άτομα με προβλήματα όρασης. Επίσης, για κάθε εικόνα υπάρχει και μια απλή περιγραφή της που εμφανίζεται στη θέση της, όταν ο αναγνώστης δεν επιθυμεί να βλέπει εικόνες. Η επιλογή της ύπαρξης κυρίως κειμένου και αποφυγή της τοποθέτησης εικόνων και συμβόλων έγινε, ώστε να μπορούν οι σελίδες να διαβάζονται ολόκληρες και από άτομα που χρησιμοποιούν προγράμματα που εκφωνούν τα περιεχόμενα μιας οθόνης (screen readers).

 

home.gif (1026 bytes) Αρχική Σελίδα

arleft1.gif (989 bytes) Επιστροφή στη προηγούμενη σελίδα


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο ΕΣΤΙΑ επικοινωνήστε μαζί μας Αποστολή e-mail σχετικά με το έργο ΕΣΤΙΑ.
Για παρατηρήσεις και σχόλια αναφορικά με τις WWW σελίδες επικοινωνήστε με τον  υπεύθυνο
Αποστολή μηνύματος σχετικά με τις WWW σελίδες .