Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Πληροφορικής

Πρόγραμμα HORIZON - Εργο ΕΣΤΙΑ

Πρόγραμμα HORIZON

Έργο ΕΣΤΙΑ

Παρουσίαση των Καταρτιζομένων ΑΜΕΑ


Τα Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες, τα οποία συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ, κατά την κατάρτιση τους κατασκεύασαν τις προσωπικές τους σελίδες που φιλοξενούνται στον server του έργου ΕΣΤΙΑ. Μέσα από αυτές παρουσιάζουν  την κατάρτιση που απέκτησαν, τις επαγγελματικές τους εμπειρίες που διαθέτουν και τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα με σκοπό την εξεύρεση εργασίας, αλλά και για να γνωριστούν με άτομα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,με τα οποία έχουν κοινά ενδιαφέροντα.

Καταρτιζόμενοι με προβλήματα όρασης

Καταρτιζόμενοι με κινητικά προβλήματα

Καταρτιζόμενοι με νοητική υστέρηση


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο ΕΣΤΙΑ επικοινωνήστε μαζί μας Αποστολή e-mail σχετικά με το έργο ΕΣΤΙΑ.
Για παρατηρήσεις και σχόλια αναφορικά με τις WWW σελίδες επικοινωνήστε με τον  υπεύθυνο
Αποστολή μηνύματος σχετικά με τις WWW σελίδες .