Τράπεζες Πληροφοριών - Βάσεις Δεδομένων


Στην συγκεκριμένη σελίδα υπάρχει μια λίστα με διευθύνσεις WWW σελίδων στο INTERNET στις οποίες μπορεί κανείς να βρει πληροφορίες για βοηθητικές συσκευές και εφαρμογές που απευθύνονται σε Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες. Επίσης υπάρχουν ενημερωτικές διευθύνσεις σε θέματα που απασχολούν Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες. Για την κάθε διεύθυνση υπάρχει και μια μικρή περιγραφεί το τι μπορεί κανείς να βρει στην σελίδα που αντιστοιχεί. Στην λίστα αυτή υπάρχουν οι διευθύνσεις που θεωρήθηκαν σαν οι πιο σημαντικές από τις διαθέσιμες στο INTERNET.

Σαν κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής των διευθύνσεων που διαθέτουν πληροφορίες για συσκευές και προγράμματα θεωρήθηκαν ο αριθμός των βοηθητικών συσκευών και εφαρμογών που η κάθε μια περιέχει, το είδος των πληροφοριών που διαθέτουν για την κάθε συσκεύη ή εφαρμογή καθώς και το πόσο εύχρηστα παρουσιάζονται οι πληροφορίες αυτές. Επίσης, η ύπαρξη ή όχι μηχανισμού αναζήτησης (search) συσκευών ή προγραμμμάτων με βάση κάποιες λέξεις κλειδιά έπαιξε σημαντικό ρόλο στην  αξιολόγηση και επιλογή των συγκεκριμένων διευθύνσεων.

Για τις ενημερωτικές διευθύνσεις, η αξιολόγηση έγινε με βάση το αντικείμενο που η κάθε μια ασχολείτο, το είδος των πληροφοριών που παρείχε, την πληρότητα των πληροφοριών αυτών καθώς και την συχνότητα ανανέωσης των πληροφοριών.

Trace Research & Development Center Cooperative Electronic Library
(http://TRACE.wisc.edu/tcel/)
Στις σελίδες αυτές παρουσιάζονται πάνω από 20.000 προγράμματα και συσκευές για Ατομα Με Ειδικές Ανάγκες, όπως συστήματα επικοινωνίας, υπολογιστές, διακόπτες ελέγχου, αναπηρικές καρέκλες, κ.τ.λ. Επίσης, υπάρχουν πάνω από 60.000 κείμενα και εκδόσεις που αναφέρονται σε θέματα σχετικά με  Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες.
Βασιλικό Εθνικό Ινστιτούτο για Τυφλούς της Αγγλίας (RNIB, UK)
(http://www.rnib.org.uk/)
Μέσα από τις σελίδες αυτές παρέχονται υπηρεσίες για τυφλούς και γενικότερα για άτομα με προβλήματα όρασης. Μπορεί κανείς να βρει πληροφορίες για περιοδικά και βιβλία που εκδίδει το συγκεκριμένο ίδρυμα, τόσο σε γραφή Braille, όσο και ηχογραφημένα σε κασέτες. Δίνονται πληροφορίες για σχολεία, οργανισμούς και υπηρεσίες που παρέχουν διευκολύνσεις σε άτομα με προβλήματα όρασης. Υπάρχουν επίσης νέα και ειδήσεις για τις καινούργιες συσκευές που αναπτύσσονται, καθώς και τις έρευνες που γίνονται για τη βελτίωση της όρασης. Ακόμα, περιλαμβάνονται οι νέες εκδόσεις βιβλίων και περιοδικών που αφορούν προβλήματα όρασης.
ALL OUR FRIENDS EVERYWHERE
(http://ourworld.compuserve.com/homepages/aofe/)
Στην σελίδα αυτή υπάρχει μια μεγάλη συλλογή με διευθύνσεις που παρέχουν πληροφορίες που ενδιαφέρουν  Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες. Σε αυτή περιλαμβάνονται, εκτός των άλλων, διευθύνσεις ερευνητικών κέντρων και προγραμμάτων, ιδρυμάτων και οργανισμών, καθώς και υπηρεσιών που απευθύνονται σε  Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες.
UK Health Centre
(http://www.healthcentre.org.uk/index.html)
Μέσα από τις σελίδες αυτές παρέχεται πληροφόρηση για τις ιατρικές και νοσοκομειακές υπηρεσίες που υπάρχουν στην Αγγλία. Συγκεκριμένα, μπορεί κανείς να βρει τηλέφωνα και διευθύνσεις νοσοκομείων, πληροφορίες για φάρμακα, θεραπείες και υγιεινές τροφές, πληροφορίες για βιβλία και περιοδικά που περιλαμβάνουν ιατρικά θέματα, λεξικό ιατρικών όρων και παθήσεων και πολλά άλλα.

Διεθνής επιτροπή ολυμπιακών αγώνων για Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες
(http://info.lut.ac.uk/research/paad/ipc/ipc.html)
Στις σελίδες αυτές παρέχονται πληροφορίες για αγωνιστικές διοργανώσεις και για αγωνίσματα που απευθύνονται σε Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες. Υπάρχουν κανόνες αθλημάτων, οδηγίες προπόνησης και προετοιμασίας αθλητών, ιατρικές συμβουλές για αποφυγή και αντιμετώπιση τραυματισμών, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή αγώνων και τα αποτελέσματά τους.

WebABLE!
(http://www.yuri.org/webable/index.html)
Στις σελίδες αυτές υπάρχουν συγκεντρωμένες διευθύνσεις διαθέσιμων πηγών πληροφόρησης για Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες, οι οποίες ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Επίσης, υπάρχει και μια βιβλιοθήκη, όπου μπορεί να βρεί κανείς κείμενα και άρθρα σχετικά με Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες. Τα κείμενα είναι ταξινομημένα κατά αλφαβητική σειρά και, ακόμη, είναι δυνατή η αναζήτηση, με τη χρήση λέξεων κλειδιών, κειμένων που αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο θέμα.
HANDITEL
(http://www.santel.lu/HANDITEL/home.html)
Μέσα από τις σελίδες αυτές μπορεί κανείς να πληροφορηθεί τα χαρακτηριστικά διαφόρων παθήσεων και συνδρόμων. Μπορεί να ενημερωθεί σχετικά με βοηθητικές συσκευές και τεχνολογίες που αναπτύσσονται και αφορούν διάφορες αναπηρίες, θεραπείες, ιδρύματα και οργανισμούς, καθώς και για τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απευθύνονται σε Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες.
Center of Rehabilitation Engineering Research at Lund University
(http://www.certec.lth.se/index_e.html-ssi)
Κέντρο έρευνας, που ασχολείται με την ανάπτυξη υποστηρικτικής τεχνολογίας για Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες. Μέσα από τις σελίδες αυτές παρουσιάζεται το ερευνητικό του έργο και η μεθοδολογία και η τεχνική που αναπτύσσει για τη δημιουργία εφαρμογών και συσκευών. Επίσης, παρουσιάζονται βιβλία, αναφορές και άρθρα που έχουν εκδοθεί από τις επιστημονικές ομάδες του κέντρου.
DO-IT
(http://weber.u.washington.edu/~doit/)
Μέσα από τις σελίδες αυτές υλοποιείται ένα πρόγραμμα της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής που παρέχει σε Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες - και όχι μόνο-  εκπαίδευση σε θέματα μαθηματικών, φυσικής, μηχανικής, και τεχνολογίας. Η εκπαίδευση αυτή πραγματοποιείται με την παρουσίαση θεωριών και παραδειγμάτων και με την παροχή στους εκπαιδευόμενους της δυνατότητας για επίλυση και σχετικών ασκήσεων.
Americans with Disabilities Act Document Center
(http://janweb.icdi.wvu.edu/kinder/)
Στις σελίδες αυτές υπάρχουν κείμενα που απευθύνονται σε Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες και αφορούν θέματα εργασίας, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Παρατίθενται σχετικές αποφάσεις δικαστηρίων των Ηνωμένων Πολιτειών και νόμοι τις Αμερικανικής Βουλής. Επίσης, παρέχονται πολλά τεχνικά εγχειρίδια και ένας μεγάλος κατάλογος με άλλες διαθέσιμες πηγές πληροφόρησης, ταξινομημένες σε κατηγορίες ανάλογα με την πάθηση που αναφέρονται.
Assistive Τechnology and Human-Computer Interaction Laboratory
(http://http://www.ics.forth.gr/proj/rti/index.html)
Οι ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες του Εργαστηρίου Υποστηρικτικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή επικεντρώνονται σε δύο κύριους στόχους. Ο πρώτος αναφέρεται στην ανάπτυξη μεθοδολογιών και τεχνικών που προωθούν την κοινωνικο-οικονομική ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες, ενώ ο δεύτερος εστιάζεται στην εξασφάλιση πρόσβασης και την αναβάθμιση της ποιότητας της διαλογικής επικοινωνίας διαφόρων κατηγοριών χρηστών με υπολογιστικά συστήματα, διαδραστικές εφαρμογές και τηλεματικές υπηρεσίες, στα πλαίσια της υπό διαμόρφωσης Κοινωνίας της Πληροφορίας.
Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια, αναπτύσσονται ειδικές εφαρμογές για διαπροσωπική επικοινωνία, ειδική εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, απασχόληση, κλπ, που αφορούν διάφορες κατηγορίες ατόμων με ειδικές ανάγκες. Στην ίδια κατεύθυνση, πραγματοποιούνται προσαρμογές σε ήδη υπάρχουσες εφαρμογές και τηλεματικές υπηρεσίες, ώστε να είναι προσβάσιμες από άτομα με ειδικές ανάγκες, με την προσθήκη ειδικών τεχνικών διαλογικής επικοινωνίας, ειδικών συσκευών εισόδου / εξόδου, κλπ.
Επίσης, με βάση τις αρχές του “Σχεδιασμού για Όλους τους Χρήστες”, σχεδιάστηκε και υλοποιείται ένα πρωτοποριακό περιβάλλον ανάπτυξης ενοποιημένων διεπιφανειών χρήσης, που υποστηρίζει καινοτόμους μεθόδους, τεχνικές και εργαλεία για την ανθρωποκεντρική σχεδίαση και την κατασκευή διεπιφανειών χρήσης που είναι προσβάσιμες και εύχρηστες από όλους τους χρήστες. Το περιβάλλον αυτό επιτρέπει την σχεδίαση, υλοποίηση και αξιολόγηση διεπιφανειών χρήσης ανεξάρτητα από την επιλεγμένη διαλογική πλατφόρμα εργασίας του χρήστη, και έχουν την εγγενή δυνατότητα προσαρμογής στις ιδιαίτερες ικανότητες, δεξιότητες, απαιτήσεις και προτιμήσεις του τελικού χρήστη.
Parkinson's Web
(http://neuro-chief-e.mgh.harvard.edu/parkinsonsweb/Main/PDmain.html)
Στις σελίδες αυτές υπάρχουν όλα τα στοιχεία σχετικά με το σύνδρομο Parkinson. Παρέχονται οι ενδείξεις που υποδηλώνουν την ύπαρξη του, ώστε να μπορεί να επιτευχθεί η έγκαιρη διάγνωση του. Παρατίθεται η φαρμακευτική και φυσική αγωγή που πρέπει να ακολουθούν οι ασθενείς που πάσχουν από αυτό το σύνδρομο, καθώς και οδηγίες για την καθημερινή τους ζωή. Επίσης, παρέχεται ενημέρωση για τα αποτελέσματα των ερευνών που διεξάγονται για την αντιμετώπιση του συνδρόμου Parkinson. Ακόμη, αναφορικά με το σύνδρομο Parkinson παρατίθενται διάφορα κείμενα και εκδόσεις, καθώς και γλωσσάρι που περιλαμβάνει τη σχετική με αυτό ορολογία.
The Disability Connection from Apple
(http://www2.apple.com/disability/welcome.html)
Μέσα από τις σελίδες αυτές παρουσιάζονται όλες οι συσκευές και οι εφαρμογές για Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες, τις οποίες έχει αναπτύξει η εταιρεία Apple. Οι συσκευές αυτές προσαρμόζονται στους υπολογιστές Macintosh, που κατασκευάζει η εταιρεία και απευθύνονται σε άτομα που παρουσιάζουν πρόβλημα στη χρήση των συνήθων συσκευών που χρησιμοποιούνται στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ορισμένες από τις εφαρμογές αυτές παρέχονται δωρεάν (shareware).
Special Needs Solutions from IBM
(http://www.austin.ibm.com/sns/index.html)
Μέσα από τις σελίδες αυτές προβάλλονται όλα τα τεχνολογικά επιτεύγματα της εταιρείας IBM. Παρουσιάζονται οι εφαρμογές που η εταιρεία έχει αναπτύξει  για τους υπολογιστές που κατασκευάζει και για τους υπολογιστές που διαθέτουν την ίδια τεχνολογία με αυτούς. Οι εφαρμογές αυτές απευθύνονται σε άτομα που παρουσιάζουν δυσκολίες στο χειρισμό των ηλεκτρονικών υπολογιστών λόγω των ειδικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Επίσης, ορισμένες εφαρμογές που αναπτύσσει η εταιρεία παρέχονται δωρεάν (shareware).
EASI: Equal Access to Software and Information
(http://www.rit.edu/~easi/index.html)
Μέσα από τις σελίδες αυτές παρουσιάζεται το έργο του προγράμματος EASI. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι να παρέχει πληροφορίες για την τεχνολογία που επιτρέπει σε Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες να έχουν πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης. Επίσης, παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικά με βοηθητικές συσκεύες  για τη χρήση ηλεκτρικών συσκεύων. Ακόμα, υπάρχουν ενδιαφέροντα άρθρα αναφορικά με την οργάνωση βιβλιοθηκών που απευθύνονται σε Ατομα Με Ειδικές Ανάγκες. Τέτοιες μορφές βιβλιοθηκών είναι αυτές που διαθέτουν κείμενα ηχογραφημένα  σε κασέτες ή οπτικοποιημένα σε ταινίες, βιβλία σε γραφή Braille, κ.α.

Adaptive Technology Resource Centre - University of Toronto
(www.utoronto.ca/atrc/welcome.html)
Σκοπός του κέντρου Adaptive Technology Resource του Πανεπιστημίου του Τορόντο είναι να αναπτύξει και να διαδώσει εναλλακτικούς τρόπους χρήσης των συσκευών της καθημερινής ζωής από τα Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες. Επίσης, να ενισχύσει την προώθηση τέτοιων βοηθητικών συσκευών στη εκπαίδευση. Παράλληλα, φροντίζει να είναι διαθέσιμες όλες αυτές οι λύσεις στους σπουδαστές, τους καθηγητές και το διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου και επιμελείται για την παρουσιάσή τους σε όλη την παγκόσμια κοινότητα μέσω του INTERNET.

Adaptive Computing Technology Center
(http://www.missouri.edu/~ccact/index_txt.html)
Σκοπός αυτού του ερευνητικού κέντρου είναι να αναπτύξει συσκευές εισαγωγής και εξαγωγής δεδομένων για υπολογιστές που χρησιμοποιούν Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες. Για άτομα με προβλήματα όρασης παρέχονται συσκευές που μεγενθύνουν την οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή, διαβάζουν τα κείμενα που απεικονίζονται στην οθόνη, ενώ για άτομα με κινητικά προβλήματα παρέχονται προσομοιωτές του ποντικιού και ειδικά πληκτρολόγια, καθώς και συστήματα αναγνώρισης φωνής. Τέλος, παρέχονται και εφαρμογές που βοηθάνε στην εκπαίδευση ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες.