Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Πληροφορικής

Πρόγραμμα HORIZON - Εργο ΕΣΤΙΑ

Πρόγραμμα HORIZON

Έργο ΕΣΤΙΑ

Σύστημα πλοήγησης στον παγκόσμιο ιστό (World wide Web Browser) για άτομα με προβλήματα όρασης


Το σύστημα πλοήγησης στον παγκόσμιο ιστό για άτομα με προβλήματα όρασης παρέχει τις τυπικές λειτουργίες παρόμοιων συστημάτων, καθώς και ειδικές λειτουργίες για τη διευκόλυνση της πλοήγησης των ατόμων με προβλήματα όρασης. Η ανάπτυξη του λογισμικού έγινε από το Εργαστήριο Υποστηρικτικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Ανθρώπου Μηχανής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας του Ινστιτούτου Πληροφορικής, που συμμετέχει στο έργο ΕΣΤΙΑ.

 

home.gif (1026 bytes) Αρχική Σελίδα

arleft1.gif (989 bytes) Επιστροφή στη προηγούμενη σελίδα


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο ΕΣΤΙΑ επικοινωνήστε μαζί μας Αποστολή e-mail σχετικά με το έργο ΕΣΤΙΑ.
Για παρατηρήσεις και σχόλια αναφορικά με τις WWW σελίδες επικοινωνήστε με τον  υπεύθυνο
Αποστολή μηνύματος σχετικά με τις WWW σελίδες .