Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Πληροφορικής

Πρόγραμμα HORIZON - Εργο ΕΣΤΙΑ

Πρόγραμμα HORIZON

Έργο ΕΣΤΙΑ

ΓΡΑΦΙΣ 1

Επεξεργαστής κειμένου για άτομα με κινητικά προβλήματα διαφόρου τύπου και βαθμού


Ο επεξεργαστής κειμένου για  άτομα με κινητικά προβλήματα, ΓΡΑΦΙΣ 1, παρέχει τις τυπικές λειτουργίες ενός κειμενογράφου (open, print, save, formatting, κλπ) και μπορεί να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες του χρήστη. Επιπρόσθετα, παρέχει τη δυνατότητα χρήσης με πληκτρολόγιο, mouse και switch με 2, 4 ή περισσότερα πλήκτρα. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα οπτικών πληκτρολογίων με διαφορετική διάταξη και δυνατότητα επιλογής τρόπου scanning, πρόβλεψης λέξεων και ομαδοποίησης πλήκτρων λειτουργιών. Η ανάπτυξη της εφαρμογή έγινε από το Εργαστήριο Υποστηρικτικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Ανθρώπου Μηχανής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας του Ινστιτούτου Πληροφορικής, που συμμετέχει στο έργο ΕΣΤΙΑ.

 

home.gif (1026 bytes) Αρχική Σελίδα

arleft1.gif (989 bytes) Επιστροφή στη προηγούμενη σελίδα


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο ΕΣΤΙΑ επικοινωνήστε μαζί μας Αποστολή e-mail σχετικά με το έργο ΕΣΤΙΑ.
Για παρατηρήσεις και σχόλια αναφορικά με τις WWW σελίδες επικοινωνήστε με τον  υπεύθυνο
Αποστολή μηνύματος σχετικά με τις WWW σελίδες .