Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Πληροφορικής

Πρόγραμμα HORIZON - Εργο ΕΣΤΙΑ

Πρόγραμμα HORIZON

Έργο ΕΣΤΙΑ

Βιβλίο Επισκεπτών


Παρακαλούμε αφήστε τα στοιχεία σας στο βιβλίο επισκεπτών του server του έργου ΕΣΤΙΑ.

Προσωπικά Στοιχεία :

Όνομα :

Επώνυμο :


Διεύθυνση :
Οδός : Αριθμός :

Τ.Κ.:   Περιοχή :   Πόλη :

Χώρα :

Ηλεκτρονική Διεύθυνση :


Συμμετοχή στο έργο ΕΣΤΙΑ

Συμμετέχετε στο έργο ΕΣΤΙΑ; ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν συμμετέχετε στο έργο, με ποια ιδιότητα συμμετέχετε; 

Αν συμμετέχετε στο έργο, σε ποιό φορέα του έργου ανήκετε;


Μορφωτικό Επίπεδο :

Τι επιπέδου γνώσεις έχετε;

Τι είδους σχολείο έχετε τελειώσει; Απλό Ειδικό

Ειδικές γνώσεις  :

 


Άλλα στοιχεία :

Ανήκετε σε κάποια κατηγορία Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες;

Χρησιμοποιείτε κάποιες ειδικές συσκευές και εφαρμογές στον Η/Υ σας; ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ΝΑΙ, παρακαλούμε κατονομάσετε ποιες :


Σχόλια :

Αναφέρετε ότι άλλο νομίζετε που πρέπει να γνωρίζουμε για εσάς :Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμπλήρωση του βιβλίου επισκεπτών του server του έργου ΕΣΤΙΑ.

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα