Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Πληροφορικής

Πρόγραμμα HORIZON - Εργο ΕΣΤΙΑ

Πρόγραμμα HORIZON

Έργο ΕΣΤΙΑ

Πιλοτική Τοποθέτηση 


 Μετά την επαγγελματική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση των Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες που συμμετέχουν στο έργο ΕΣΤΙΑ, ακολουθεί η πιλοτική τοποθέτηση του συνόλου ή μέρους των ατόμων αυτών σε πραγματικούς χώρους εργασίας . Οι σκοποί αυτοί της πιλοτικής τοποθέτησης είναι δύο. Ο πρώτος είναι η απόκτηση εμπειρίας από τους καταρτιζομένους σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Ο δεύτερος σκοπός είναι η αξιολόγηση του προγράμματος κατάρτισης. Η αξιολόγηση αυτή γίνεται τόσο από τους καταρτιζομένους όσο και από τους εργοδότες. Οι εργοδότες θα αξιολογήσουν τις γνώσεις που απέκτησαν οι καταρτιζόμενοι του έργου και τις δυνατότητες που αυτοί διαθέτουν παρά τις μειονεξίες που παρουσιάζουν. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της τοποθέτησης θα συνεισφέρουν στον καθορισμό και την παροχή βοήθειας για την ομαλή ένταξη των Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες στα νέα εργασιακά πριβάλλοντα.

Μέχρι σήμερα έχουν τοποθετηθεί πιλοτικά σε διάφορες Εταιρείες και Οργανισμούς συνολικά 19 Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες, που έχουν καταρτιστεί από το έργο,

 

home.gif (1026 bytes) Αρχική Σελίδα   arleft1.gif (997 bytes) Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο ΕΣΤΙΑ επικοινωνήστε μαζί μας Αποστολή e-mail σχετικά με το έργο ΕΣΤΙΑ.
Για παρατηρήσεις και σχόλια αναφορικά με τις WWW σελίδες επικοινωνήστε με τον  υπεύθυνο
Αποστολή μηνύματος σχετικά με τις WWW σελίδες .