φωτογραφία Γεώργιου Κουρουπέτρογλου O Καθηγητής Γεώργιος Θ. Κουρουπέτρογλου είναι πτυχιούχος Φυσικός και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στις Τηλεπικοινωνίες και την Επεξεργασία Σήματος. Eίναι Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Διευθυντής του "Εργαστηρίου Φωνής και Προσβασιμότητας", επικεφαλής της "Μονάδας Προσβασιμότητας" του ΕΚΠΑ και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Γλωσσική Τεχνολογία". Είναι τακτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών (Academia Scientiarium et Artium Europaea) και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Κέντρου Αριστείας «Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες» του ΕΚΠΑ. Διετέλεσε Διευθυντής των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Σπουδών και Διευθυντής του Τομέα Επικοινωνιών & Επεξεργασίας Σήματος στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην περιοχή των Φωνητικών Διεπαφών Χρήστη (Voice User Interfaces) και της Προσβασιμότητας σε συστήματα Πληροφορικής (Computer Accessibility), σαν μέρος του γενικότερου τομέα της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή (Human-Computer Interaction), ειδικότερα δε σε:

Συμμετείχε ενεργά σε ένα σημαντικό αριθμό χρηματοδοτημένων ερευνητικών έργων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και εθνικών. Υπήρξε επίσης κριτής/αξιολογητής και μέλος ομάδων εργασίας και τεχνικών επιτροπών σε διάφορα προγράμματα και ερευνητικά έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόεδρος της Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe (AAATE). Συγγραφέας περισσοτέρων από 170 επιστημονικών εργασιών σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων στους τομείς του ενδιαφέροντός του καθώς και αρκετών βιβλίων.

Διδάσκει τα προπτυχιακά μαθήματα:

καθώς και τα μεταπτυχιακά μαθήματα:

Έχει διδάξει τα μαθήματα:


Επικοινωνία

Γεώργιος Κουρουπέτρογλου
Εργαστήριο Φωνής και Προσβασιμότητας
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια,
15784 Αθήνα

τηλ: 210 7275305
e-mail: koupeπαπάκιdi.uoa.gr
URL: www.di.uoa.gr/speech

Χάρτης / Πρόσβαση


english page - αγγλική έκδοση