Αθηνά: Το λογότυπο του Πανεπιστημίου ΑθηνώνΕθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Έργο ΕΥΤΕΧΝΟΣ: Επιμόρφωση στις Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για Άτομα με Αναπηρίες


Αρχική σελίδα | Περιγραφή | Κατάρτιση |ΑνακοινώσειςΣυνεργαζόμενοι φορείς | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία


Το έργο ΕΥΤΕΧΝΟΣ αποσκοπεί στην δημιουργία ενός ανθρώπινου δικτύου μεταξύ ακαδημαϊκών/ερευνητικών εταίρων, επιχειρήσεων και φορέων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), με στόχο την ενημέρωση και κατάρτιση του επιστημονικού, ερευνητικού αλλά και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη χρήση νέων υποστηρικτικών τεχνολογιών. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από προγράμματα επιμόρφωσης, τα οποία θα υποδείξουν τρόπους, τεχνικές και μεθόδους, για την εφαρμογή και τη χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής για ΑμεΑ. Στους σκοπούς του δικτύου περιλαμβάνονται η απόκτηση τεχνογνωσίας που θα επιτρέπει την αποτελεσματική εφαρμογή σχεδιαστικών κανόνων προσβασιμότητας, εξειδικευμένων εργαλείων, και τεχνολογιών αιχμής για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών και δικτυακών υπηρεσιών που να είναι προσβάσιμες και από ΑμεΑ.

Κοινό-στόχος των προγραμμάτων επιμόρφωσης είναι: μεταπτυχιακοί φοιτητές ή πτυχιούχοι με υπόβαθρο στους τομείς της πληροφορικής, των θετικών επιστημών, της ειδικής εκπαίδευσης και μηχανικοί παροχέων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και υπηρεσιών Διαδικτύου, όπως και επαγγελματίες του χώρου των ΑμεΑ, (θεραπευτές ή εργαζόμενοι σε ιδρύματα αποκατάστασης ΑμεΑ και μέλη δικτύων ΑμεΑ).  

Στο πλαίσιο του ΕΥΤΕΧΝΟΣ δημιουργείται ένας κορμός εκπαιδευτικού περιεχομένου και διοργανώνονται:

Τέλος, το δίκτυο ΕΥΤΕΧΝΟΣ προγραμματίζει μια σειρά από δράσεις ενημέρωσης και διάδοσης με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα που θα απευθύνονται στις επιχειρήσεις αλλά και στο ευρύ κοινό. Στα πλαίσια του έργου δημιουργήθηκε η ιστοθέση "Υποστηρικτικές Τεχνολογίες και Προσβασιμότητα στο Διαδίκτυο για Άτομα με Αναπηρίες" . Αποστολή της ιστοθέσης είναι η ενημέρωση των επαγγελματιών πληροφορικής και των επαγγελματιών του χώρου των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) για τις διαθέσιμες και αναδυόμενες τάσεις, μεθοδολογίες και λύσεις που προσφέρουν οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ως προς:

α) τις Υποστηρικτικές Τεχνολογίες οι οποίες διευκολύνουν την καθημερινή διαβίωση και κοινωνική ένταξη των ΑμεΑ και των ηλικιωμένων και
β) την προσβασιμότητα των ΑμεΑ και των ηλικιωμένων στο διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του.

Στους κύριους στόχος του δικτύου περιλαμβάνεται η προώθηση των αρχών της Σχεδίασης για Όλους και της Καθολικής Πρόσβασης .

Η δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτείται κατά 75% από τo Eυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και κατά 25% από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Μέτρου 8.3 "Ανθρώπινο Τεχνολογικό Δυναμικό", Δράση 8.3.6 "Ανθρώπινα Δίκτυα Ερευνητικής και Τεχνολογικής Επιμόρφωσης" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ" - Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000 - 2006.


Αρχική σελίδα | Περιγραφή | Κατάρτιση | ΑνακοινώσειςΣυνεργαζόμενοι φορείς | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία


Η ιστοσελίδα ενημερώθηκε την 4/11/05 15:52