Πρόγραμμα GLOBE  /
Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

            Εθνικό & Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη Αγγλική Σελίδα / English PageΟδός, Αριθμός:
Τ.Κ., Πόλη:
Τηλέφωνο/α σχολείου:
Fax:
E-mail:
Σύνολο Μαθητών:
Γεωγραφικό Πλάτος:

Γεωγραφικό Μήκος:
Υψόμετρο:
Θεσσαλονίκης - Νέων Μουδανιών
57001 Θέρμη
031 474024 / 031 475643
031 474086
ekmandul@the.forthnet.gr
1402
40ο 32,87 Ν
23ο 00,08 Ε
25m

Διευθυντής Σχολείου:
       Ευάγγελος Μαντουλίδης (Λύκειο) (1997-1999)
       Γεώργιος Τσόκανος (Γυμνάσιο) (1997-1999)

Υπεύθυνοι για το Πρόγραμμα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ:
Περιβάλλον:
       Αχιλλέας Βαρσάμης (1997-1999)
       Νικόλαος Τοσουνίδης (1997-1999)
Πληροφορική:
       Χρήστος Καραμπέρης - Δάσκαλος GLOBE (1997-1999)
       Ιάκωβος Δεληογλάνης (1997-1999)

Το Σχολείο πραγματοποιεί περιβαλλοντικές μετρήσεις στους παρακάτω τομείς:

  • Ατμόσφαιρα / Κλίμα
  • Υδρολογία / Χημεία Υδάτων    
  • Έδαφος
     Μετρήσεις Μαθητών του Σχολείου
       Γραφικές Παραστάσεις Μετρήσεων

Περισσότερες Πληροφορίες για το Σχολείο
Προηγούμενο
Σχολείο


Επόμενο
Σχολείο


Σχολεία GLOBE
(εκτός Αττικής)Σχολεία GLOBE
(Αττικής)