Πρόγραμμα GLOBE  /
Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

            Εθνικό & Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών

6o Γυμνάσιο Βόλου Αγγλική Σελίδα / English PageΟδός, Αριθμός:
Τ.Κ., Πόλη:
Τηλέφωνο/α σχολείου:
Fax:
E-mail:
Σύνολο Μαθητών:
Γεωγραφικό Πλάτος:

Γεωγραφικό Μήκος:
Υψόμετρο:
Χαϊδαρίου 12
37200, Βόλος
0421 46374
0421 50364
g6volos@vol.forthnet.gr
506
39ο 22,73 Ν
22ο 57,56 Ε
28m

Διευθυντής Σχολείου:
       Ευάγγελος Χαμπέρης (1998-1999)
       Ιωάννης Δ. Πατρίκος (1997-1998)

Υπεύθυνοι για το Πρόγραμμα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ:
Περιβάλλον:
       Ξενοφών Καπλάνης - Δάσκαλος GLOBE (1997-1999)
       Νικόλαος Κοντογεώργος (1997-1998)
Πληροφορική:
       Ευαγγελία Γουργιώτη - Δασκάλα GLOBE (1997-1999)
       Αθανάσιος Παπανικολάου (1997-1999)

Το Σχολείο πραγματοποιεί περιβαλλοντικές μετρήσεις στους παρακάτω τομείς:

  • Ατμόσφαιρα / Κλίμα
  • Υδρολογία / Χημεία Υδάτων    
  • Έδαφος
     Μετρήσεις Μαθητών του Σχολείου
       Γραφικές Παραστάσεις Μετρήσεων

Περισσότερες Πληροφορίες για το Σχολείο
Προηγούμενο
Σχολείο


Επόμενο
Σχολείο


Σχολεία GLOBE
(εκτός Αττικής)Σχολεία GLOBE/Αλέξανδρος
(Αττικής)