Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Πληροφορικής

Πρόγραμμα HORIZON - Εργο ΕΣΤΙΑ

Πρόγραμμα HORIZON

Έργο ΕΣΤΙΑ

Πρόγραμμα Κατάρτισης 


Στο πλαίσιο του έργου ΕΣΤΙΑ καταρτίζονται ογδόντα (80) Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα : 

  Eργασιακά Περιβάλλοντα Αυτοματισμού Γραφείου Εργασιακά Περιβάλλοντα Παροχής Τουριστικών Υπηρεσιών
Άτομα με προβλήματα όρασης 24  
Άτομα με κινητικά προβλήματα 22 12
Άτομα με νοητική υστέρηση 22  

 Η θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση διαρκεί 600 ώρες για κάθε Άτομο Με Ειδικές Ανάγκες και πραγματοποιείται σε τμήματα των 10-12 ατόμων, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Το πρόγραμμα κατάρτισης του έργου ΕΣΤΙΑ περιλαμβάνει :

δομή και λειτουργία υπολογιστικών συστημάτων και περιφερειακών συσκευών
χειρισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών
χρήση ευρέως διαδεδομένων εφαρμογών πληροφορικής (π.χ. επεξεργαστές κειμένου)
χρήση δικτύων υπολογιστών και υπηρεσίες INTERNET
εφαρμογές και υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται στα δύο επιλεγμένα εργασιακά περιβάλλοντα

  

Η κατάρτιση για το εργασιακό περιβάλλον Αυτοματιμού Γραφείου υλοποιήθηκε βάση του προγράμματος που ακολουθεί:

Α. Εισαγωγή στις νέες τεχνολογίες και τη χρήση ειδικών εκπαιδευτικών τεχνολογιών περιβαλλόντων (40 ώρες)

1. Γνωριμία - παρουσίαση εργαστηρίων και υπολογιστών
2. Περιγραφή Η / Υ . Υλικό - Λογισμικό
3. Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας, κύρια & δευτερεύουσα μνήμη
4. Συσκευές Ι / Ο. Θύρες Επικοινωνίας. Ειδικές Συσκευές
5. Γλώσσες Προγραμματισμών - Πακέτα Εφαρμογών
6. Κοινωνικές επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών
7. Εξελίξεις στο χώρο της πληροφόρησης
8. Περιφερειακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα (Multiland)

Β. Λειτουργικά Συστήματα και Γραφικά Περιβάλλοντα (120 ώρες)

1. Οι εντολές md, cd, rd, Windows : Paintbrush
2. Η δεντρική δομή των καταλόγων του DOS
3. Περιφερειακό πρόγραμμα
4. Πέρασμα από το δίσκο στη δισκέττα
5. Δέντρα και μονοπάτια στο DOS.
6. Οι εντολές Dir, tree, Del tree, type, help, copy msave, rsafe
7. Διαχείρηση μνήμης
8. Editor Dos
9. AUTOEXEC BAT & CONFIG. SYS
10. Εισαγωγή στα Win, Ρrogram Manager, File Manager. Σύγκριση με Dos.
11. Ενσωματωμένο σύστημα βοήθειας
12. Print Manager
13. Καθορισμός Παραμέτρων του Control Panel
14. Αναδιαμόρφωση του συστήματος με το Set up
15. Τα προγράμματα Paintbrush, cardfile
16. Write των Windows ( στοίχηση κειμένου, bold, underline , italics )
17. Εισαγωγή αντικειμένου από Paintbrush

Γ. Εισαγωγή στις εφαρμογές υποστήριξης Ηλεκτρονικού Γραφείου (50 ώρες)

1. Επεξεργασία κειμένου Write ( Γραμματοσειρές, Find & Replace, σελιδοποίηση).
2. Σχεδιαστικά προγράμματα ( Corel )
3. Διαχείριση βάσεων δεδομένων ( Access )
4. Αλληλογραφία, οργάνωση αρχείων, αποστολή - λήψη FΑΧ, οργάνωση εργασιών , οργάνωση συναντήσεων με χρήση Calendar, χρήση τηλεφωνικού κέντρου.

Δ. Ευαισθητοποίηση στην ηλεκτρονική επικοινωνία (20 ώρες)

1. Εισαγωγικά για το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
2. ΄Ελεγχος εισερχομένων - εξερχομένων, mail
3. Εισαγωγικά για το Internet

Ε. Πρακτική εργασία (30 ώρες)

1. Επεξεργασία κειμένου. Κείμενο και εικόνα (συνταγές μαγειρικής)

ΣΤ. Επεξεργασία κειμένου και προγράμματα παρουσιάσεων (120 ώρες)

1. Δημιουργία κειμένου
2. Χρήση των menu και των διαλόγων
3. Μορφοποίηση παραγράφων
4. Λειτουργίες αποθήκευσης, αντιγραφής, αποκοπής, επικόλλησης
5. Δημιουργία στηλών - ορθογραφικός έλεγχος
6. Χρήση των εργαλείων σχεδίασης
7. Αλλαγή γραμματοσειράς - μέγεθος γραμμάτων
8. Ασκήσεις εφαρμογής
9. Εισαγωγή κεφαλίδας, αρίθμησης σελίδας, πλαισίων.
10. Δημιουργία - επεξεργασία πινάκων
11. Ασκήσεις εφαρμογής

Ζ. Οργάνωση και Λειτουργία Γραφείου (40 ώρες)

1. Εργασία γραφείου, λειτουργία επιχείρησης
2. Εξοπλισμός
3. Οργανωτική δομή
4. Καταμερισμός εργασίας
5. Δικαιώματα και υποχρεώσεις εργαζομένων
6. Αρχειοθέτηση
7. Εισαγωγή στο Μanagement
8. Λειτουργίες της Διοίκησης (αναφορά σε Πραγματικές Επιχειρήσεις )
9. Περιφερειακό Πρόγραμμα

Η. Επεξεργασία κειμένου και Προγράμματα Παρουσιάσεων (20 ώρες)

Word: Κείμενο σε στήλες, εισαγωγή πλαισίων, εισαγωγή εικόνων σε πλαίσια, διαμόρφωση πίνακα, αρίθμηση σελίδων - κεφαλίδων - υποσελίδων, αλλαγή χρωμά-των σε σχήματα και γράμματα, δημιουργία εσοχών - εισαγωγή αρίθμησης - κουκίδων

Θ. Εισαγωγή σε εμπορικά πακέτα (20 ώρες)

1. Εισαγωγή στο Εxcel

2. Εισαγωγή σε συστήματα μισθοδοσίας
3. Εισαγωγή γραφημάτων, διαμόρφωση σελίδας
4. Ασκήσεις με τύπους - μισθοδοσίας

Ι. Τελική πρακτική άσκηση (60 ώρες)

Παρουσίαση του θέματος: Η επεξεργασία ενός βιβλίου, γράψιμο κειμένου , σχεδίαση εικόνων, διορθώσεις , εκτυπώσεις, δέσιμο.

Κ. Επανάληψη

1. Το περιβάλλον των Windows
2. Το MS Word: Προτεινόμενη διαδικασία για την επεξεργασία ενός κειμένου
3. Το MS Excel: Πιθανές εφαρμογές στο χώρο Πιλοτικής Τοποθέτησης
4. Πιθανές δυσκολίες στο χώρο της πιλοτικής τοποθέτησης

home.gif (1026 bytes) Αρχική Σελίδα   arleft1.gif (997 bytes) Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο ΕΣΤΙΑ επικοινωνήστε μαζί μας Αποστολή e-mail σχετικά με το έργο ΕΣΤΙΑ.
Για παρατηρήσεις και σχόλια αναφορικά με τις WWW σελίδες επικοινωνήστε με τον  υπεύθυνο
Αποστολή μηνύματος σχετικά με τις WWW σελίδες .