Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Πληροφορικής

Πρόγραμμα HORIZON - Εργο ΕΣΤΙΑ

Πρόγραμμα HORIZON

Έργο ΕΣΤΙΑ

Λογισμικό που αναπτύχθηκε ή αξιολογήθηκε από το έργο ΕΣΤΙΑ


Ένας από τους άξονες δράσης του έργου ΕΣΤΙΑ είναι η έρευνα και αξιολόγηση των διαθέσιμων τεχνικών βοηθημάτων, που καθιστούν εύκολη τη χρήση υπολογιστικών συστημάτων από τα Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες των τριών κατηγοριών που συμμετέχουν στο έργο. Επίσης, η αναζητηση και η αναπτύξη νέων εφαρμογών στις περιπτώσεις εκείνες που δεν υπάρχουν ήδη διαθέσιμες λύσεις.

Λογισμικό που αναπτύχθηκε από το έργο ΕΣΤΙΑ
Λογισμικό που δοκιμάστηκε και αξιολογήθηκε από το έργο ΕΣΤΙΑ

Το λογισμικό που αναπτύχθηκέ ή αξιολογήθηκε από το έργο ΕΣΤΙΑ βρίσκεται εγκατεστημένο στους σταθμούς εργασίας που αναπτύχθηκαν στο έργο.

 

home.gif (1026 bytes) Αρχική Σελίδα   arleft1.gif (997 bytes) Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο ΕΣΤΙΑ επικοινωνήστε μαζί μας Αποστολή e-mail σχετικά με το έργο ΕΣΤΙΑ.
Για παρατηρήσεις και σχόλια αναφορικά με τις WWW σελίδες επικοινωνήστε με τον  υπεύθυνο
Αποστολή μηνύματος σχετικά με τις WWW σελίδες .