English - Ελληνικά

Theses (nonlocalized)

PhD Theses

Φίλιππος Κατσούλης «Ακουστική αντίληψη στοιχείων της τυπογραφίας σχολικών βιβλίων από τυφλούς και βλέποντες μαθητές», ΜΠΣ «Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη», Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2017

Παναγιώτα Σταυροπούλου «Προσωδιακή Πραγμάτωση της Πληροφοριακής Δομής στα Ελληνικά. Η περίπτωση της αντίθεσης», Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2016

Αλέξανδρος Πίνο: «Περιβάλλον λογισμικού ανοιχτού κώδικα για την ανάπτυξη εφαρμογών Επαυξητικής και Εναλλακτικής Επικοινωνίας βασιζόμενων σε συστατικά», Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2012.

Δημήτριος Τσώνος: «Μοντελοποίηση της ακουστικής αναπαράστασης της τυπογραφίας εγγράφων μέσω εκφραστικής συνθετικής ομιλίας για τυφλούς και βλέποντες», Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2012.

Δημήτριος Σπηλιωτόπουλος: «Συμβολή στη μοντελοποίηση προσωδίας για σύνθεση ομιλίας», Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Δεκέμβριος 2009.

Αλέξανδρος Κοντογεωργακόπουλος: «Theory and practice of physical modeling for musical sound transformations: an instrumental approach to digital audio effects based on the CORDIS-ANIMA system», συνεπίβλεψη (cotutelle internationale de These) με το Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG), Οκτ. 2008.

Γεράσιμος Ξύδας: «Μοντέλα μηχανικής μάθησης και μέθοδοι επιλογής για την ακουστική αναπαράσταση εγγράφων μέσω συνθετικής ομιλίας με εμπλουτισμένη προσωδία» Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, 2006.

Δημήτριος Δελβινιώτης: «Ανάλυση Βυζαντινού Μουσικού Μέλους με Χρήση Τεχνικών Επεξεργασίας Σήματος», Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, 2002.

Αριστείδης Χαρούπιας: «Ανάπτυξη επικοινωνίας σε παιδιά με σοβαρές δυσκολίες ομιλίες με χρήση και την υποστήριξη των νέων τεχνολογιών πληροφορικής», Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, 1993.

Ιάκωβος Ορφανός: «Ακουστική και φωνητική ανάλυση και μελέτη των Ελληνικών φωνηέντων με σύγχρονες ψηφιακές τεχνικές», Τομέας Φυσικής, Γενικό Τμήμα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1987.

Παναγιώτης Τζεβελέκος: «Φυσική Μοντελοποίηση Πνευστών Παραδοσιακών Μουσικών Οργάνων», Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, στο τελικό στάδιο.

MSc Theses

Θεοδώρα Χ. Αντωνακοπούλου “Development of guidelines for meaningful descriptions of digital images”, 2022

Σοφία Μπαλτζή “Μελέτη Αξιοπιστίας Αυτόματης και σε Πραγματικό Χρόνο Μεταγραφής Ομιλίας (Υποτιτλισμού) σε Τηλεδιδασκαλία”, 2021

Σωτήρης Χαϊκάλης “Web-based εφαρμογή Εναλλακτικής Επικοινωνίας για άτομα με αναπηρία λόγου με υποστήριξη της Ελληνικής γλώσσας”, 2021

Βίκτωρ Α. Χαρίσης "Πολυκριτηριακή Βελτιστοποίηση Πιστότητας Συνθετικού Ήχου, Παραγόμενου Από Φυσικά Μοντέλα Μουσικών Οργάνων Με Χρήση Της Τεχνικής Ανάλυση-μέσω-Σύνθεσης Και Γενετικών Αλγορίθμων" 2021

Αλέξιος Γ. Μαρμαρινός "Προηγμένο Σύστημα Συναγερμού Οχήματος με Χρήση Κινητού Τηλεφώνου» 2020

Aλέξανδρος Ι. Μπάρδης "Διαδικτυακή εφαρμογή για την Προσβασιμότητα στο Δομημένο χώρο του ΕΚΠΑ" 2017

Ιωάννης Μ. Μαλατέστας "Συγκριτική αξιολόγηση εφαρμογών ATHENA και m-ATHENA για τυφλούς και άτομα με μειωμένη όραση" 2017

Παναγιώτης - Αλέξιος Γ. Γιαννόπουλος "Αποτίμηση κινητικών δεξιοτήτων άνω άκρων με το σύστημα IDEA (Input Device Evaluation Application) σε παιδιά με: α) Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητα, β) Διαταραχές στο Φάσμα του Αυτισμού, γ) Μαθησιακές Δυσκολίες", 2016

Σπυρίδων Γ. Σοφιανός "Σχεδίαση και Ανάπτυξη Διαδικτυακής Υπηρεσίας Ομιλούντων Βιβλίων", 2016

Φώτιος Δ. Μόσχος "Φωνασκείν: Διαδραστική εφαρμογή για την εκπαίδευση της φωνής στο τραγούδι", 2016

Νικόλαος Παπαθεοδώρου "Αποτίμηση κινητικών δεξιοτήτων άνω άκρων σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας με το σύστημα IDEA (Input Device Evaluation Application)", 2015

Γεώργιος Σανιόγλου "Συμβολή στην Ελληνικοποίηση της πλατφόρμας μετατροπής κειμένου σε ομιλία OpenMary", 2015

Σωτήριος Βαβίτσας "Κατασκευή συστήματος περιορισμού ταχύτητας σε αυτοκίνητο υπό κλίμακα το οποίο ελέγχεται με χρήση κινητού καθώς και συστήματος περιορισμού της πρόσφυσης", 2015

Γεώργιος Χρυσοχοϊδης: «Το φαινόμενο του formant tuning στην ψαλτική φωνή: Μελέτη βασισμένη στην ψηφιακή επεξεργασία σήματος», ΠΜΣ 2013.

Δημήτρης Τσώνος «Ανάπτυξη Συστήματος Στατιστικής Ανάλυσης της Τυπογραφίας Ηλεκτρονικών Εγγράφων», Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό, 2011

Δημήτριος Λαζαρίδης: «Αναβάθμιση του Διαδικτυακού Χώρου Open Source Freeware Assistive Technology Software», ΜΠΣ Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού, 2011.

Hernisa P. Kacorri: Μελέτη Ελληνικού Οκτάστιγμου Συστήματος Braille, ΠΜΣ 2011.

Αριστοτέλης Θ. Σκιαδάς: «Παραγωγή Προσβάσιμου Εκπαιδευτικού Υλικού για Μαθητές με Αναπηρία», Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Η/Α 2011.

Δημήτριος Λ. Κροντήρης, Σπυρίδων Γ. Σοφιανός: «Υπηρεσία Εθελοντικής Υποστήριξης ΦμεΑ», Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Η/Α 2011.

Κωνσταντίνα Β. Στασινού: «Αξιολόγηση Προσβασιμότητας Ιστοθέσεων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδος», ΠΜΣ 2011.

Mιλτιάδης Πουλίζος: «Σύστημα Συλλογής Δεομένων Βασισμένο σε Πλατφόρμες Ασύρματου Δικτύου Αισθητήρων και Ενσωματωμένης Δικτύωσης», Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Η/Α 2011.

Αικατερίνη Κ. Κωνσταντίνου: «Πιλοτική εφαρμογή του συστήματος εθελοντισμού για Φοιτητές με Αναπηρία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών: προκαταρκτικά ευρήματα», Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη, 2011.

Θωμάς Παπασπύρου «Ανάπτυξη Δυναμικής Ιστοθέσης Λογισμικού Υποστηρικτικών Τεχνολογιών Ανοιχτού Κώδικά / Δωρεάν Διαθέσιμου», ΠΜΣ 2010.

Βασιλική Βασιλοπούλου: Ερευνητική Αποτίμηση της Συναισθηματικής Αξίας των Ρημάτων - Συγκριτική Μελέτη σε Ομάδες Ατόμων με Αναπηρία, ΜΠΣ στην Ειδική Αγωγή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2010.

Σπυριδούλα Εμμανουήλ «Εκπαιδευτική Διαδικτυακή Εφαρμογή για τον Κώδικα Μαθηματικών Συμβόλων Nemeth στο Ελληνικό Σύστημa Braille», Η/Α 2009.

Ευγένιος Βλάχος «DocEmoX: Σύστημα Επισημείωσης Εγγράφων με τα Συναισθήματα που Απορρέουν από τα Τυπογραφικά τους Χαρακτηριστικά» Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Η/Α 2009.

Άννα Σαραντίδου «Ανάπτυξη Συλλογής Ελεύθερου Λογισμικού Υποστήριξης Ατόμων με Αναπηρία», Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Η/Α 2009.

Ευστράτιος Παπαδόπουλος «Βελτιστοποίηση συστημάτων αυτόματου ελέγχου διατάξεων ρύθμισης κλιματικών συνθηκών, Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Η/Α, 2009.

Ιωάννης Ξανθάκης: «Ανάπτυξη φάρου πολλαπλών τεχνολογιών για πλοήγηση σε εσωτερικούς χώρους», ΔΜΠΣ στη Μικροηλεκτρονική, Φεβρ. 2009.

Ευαγγελία Γουσίου: «Διασφάλιση της Ποιότητας των Ηλεκτρονικών του Κρυογενικού Συστήματος του Large Hardon Collider του CERN), ΔΜΠΣ στη Μικροηλεκτρονική, Δεκ. 2008.

Παναγιώτης Σπυριδόπουλος: «Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις Επισημείωσης Παραδοσιακών Ηχογραφημάτων», ΔΠΜΣ στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό, 2007.

Βαρβάρα Κυρίτση: «Παραγωγή ελληνικής τραγουδιστικής φωνής με τον συνθέτη MBROLA (Multi-Band Re-synthesis OverLap Add», 2006.

Ευθύμιος Παπανικολάου: «Ανάπτυξη εφαρμογής απόδοσης συστημάτων εναλλακτικής & επαυξητικής επικοινωνίας», 2006.

Πέτρος Γκίνογλου: «Το πρόβλημα της Προσβασιμότητας των Ατόμων με Ανικανότητες στο περιεχόμενο του Παγκόσμιου Ιστού και η ένταξή του ως αντικείμενο διδασκαλίας στα μαθήματα πληροφορικής της Β'θμιας εκπαίδευσης», ΔΜΠΣ Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη, 2005 .

Μαρία Ξαγοράρη: «Ηχητική Απόδοση Δομικών Χαρακτηριστικών Κειμένου σε μια Ακουστική Διεπαφή», ΔΠΜΣ στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό, 2004.

Ειρήνη Μαλεγιαννάκη: «Εφαρμογή των Αρχών Μάθησης στο Σχεδιασμό Πληροφοριακών Ψηφιακών Συστημάτων για Μουσεία», ΔΠΜΣ στη Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη, 2004.

Αλέξανδρος Κοντογεωργακόπουλος: «Physical Models for a Guitar Resonance Box using CODIS-ANIMA Simulation and Modeling Language», ΔΠΜΣ στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό, 2003, συνεπίβλεψη με καθηγητή Claude Cadoz.

Γεώργιος Καρμπέρης: «Κανονικοποίηση Ελληνικού Κειμένου», 2003.

Αλέξανδρος Πίνο: «Πλαίσιο Ανάπτυξης Εφαρμογών με Βάση την Επαναχρησιμοποίηση Συστατικών Λογισμικού και τον Αντικειμενοστραφή Σχεδιασμό: Εφαρμογή στον τομέα των Αρθρωτών Βοηθημάτων Διαπροσωπικής Επικοινωνίας», 2003.

Ευριπίδης Παπακώστας και Βούλα Σανίδα: «A Greek dictionary (lemmas, words) with spelling info and grammatical tags to be used with speech synthesis tools», 2002.

Θεόδωρος Κουρτέσης: «Εργαλείο Εκμάθησης της Συμβολικής Γλώσσας Bliss μέσω του Παγκόσμιου Ιστού», 2002.

Ευάγγελος Φλωριάς: «Κωδικοποίηση μαθηματικών συμβόλων κατά Braille στον Ελληνικό χώρο», 2002.

Αναστάσιος Φράγκου: «Εύρεση πτωτικών λέξεων της ελληνικής γλώσσας» 2001.

Καρέν Ξιπτερίδης, Βαλσάμος Περικλής: «Σύστημα αυτόματης κατάτμησης σημάτων ελληνικής ομιλίας» 2001.

Χάρης Σακελλαρίου: «Τεχνολογίες Ομιλίας και Άτομα με Ειδικές Ανάγκες», 1998.

Παναγιώτης Καράμπελας: «Διαλογικό σύστημα επικοινωνίας με ομιλία για πρόσβαση στο WEB» 1997.

Diploma Theses

Κατερίνα Παναγιώτου “Προσβάσιμες Ηλεκτρονικές Φόρμες: συγκριτική αξιολόγηση εργαλείων ανάπτυξης, οδηγίες δημιουργίας και εργαλεία ελέγχου προσβασιμότητας”, 2021

Γεωργία-Παρασκευή Δούκα “Αξιολόγηση Προσβασιμότητας Ιστοθέσεων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών”, 2021

Σεραφείμ Ν. Λέντας "Ανάπτυξη Corpus μαθηματικών συμβόλων σε πολλαπλούς κώδικες Braille" 2021

Θεόδωρος Λούκης "Συγκριτική Αξιολόγηση λειτουργίας αναμονής ή χειρονομίας με ποντίκι ως Εναλλακτικών Τρόπων Επιλογής Στόχου σε οθόνη Η/Υ" 2020

Δημήτριος Αναστασόπουλος "Υποστήριξη Ψηφιακής Επεξεργασίας Ομιλίας και Μουσικής από την Python" 2020

Μιχαήλ Γ. Τσίγκος "B-test της νέας έκδοσης του λογισμικού IVEO για παραγωγή προσβάσιμων γραφικών" 2019

Αναστασία Φ. Γκικοπούλου, Ρωμανός Α. Απέργης "Έλεγχος, Δοκιμασία και Παρουσίαση Δωρεάν Εφαρμογών για άτομα με Δυσλεξία ή Κινητική Αναπηρία σε συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android" 2018

Δήμητρα Μαρίνη "Electronic Smart Canes for Visually Impaired People" 2018

Δημήτριος Θ. Καραγεώργος "Σχεδίαση και Ανάπτυξη της Εφαρμογής Click Gestures Assistant για την λειτουργία επιλογής κατά την Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή από άτομα με αναπηρία στα άνω άκρα που χρησιμοποιούν εναλλακτικές συσκευές κατάδειξης" 2017

Νικόλαος Α. Παπανδρέου "Διάκριση και ταυτοποίηση του ύψους σε απτικά γραφικά τα οποία παράγονται από εκτυπωτές Braille" 2017

Χρυσάνθη Καλαμάρα "Δοκιμασία και Παρουσίαση Δωρεάν Εφαρμογών για ¶τομα με Απώλεια Όρασης σε λειτουργικό Android" 2017

Δαυίδ Κουβαράς "Ανάπτυξη Διαδικτυακής Συλλογής Κωδικοποίησης Προσβάσιμων Μαθηματικών Συμβόλων με βάση το σύστημα Nemeth" 2017

Χαρίλαος Οικονομίδης "Συγκριτική αξιολόγηση της προσβασιμότητας των ιστοσελίδων των 100 καλύτερων Τμημάτων Πληροφορικής του κόσμου", 2015

Σταματία Ζαβιτσάνου "Συγκριτική Αξιολόγηση Προσβασιμότητας Ιστοθέσεων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδος", 2015

Χάρης Βολιώτης "Έλεγχος, Δοκιμασία και Παρουσίαση Δωρεάν Εφαρμογών για άτομα με απώλεια Ακοής σε συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android" 2015

Σπυρίδων Κουσίδης "Έλεγχος, Δοκιμασία και Παρουσίαση Δωρεάν Εφαρμογών για άτομα με απώλεια Όρασης σε iOS συσκευές" 2015

Πολυξένη - Παρθένα Ιωαννίδου" Προσβασιμότητα στα Μαθηματικά – Δημιουργία και αναπαραγωγή ψηφιακώς αναγνώσιμων βιβλίων σύμφωνα με το πρότυπο Daisy" 2015

Παντελής Περδίκης "Έλεγχος, Δοκιμασία και Διαδικτυακή Παρουσίαση Δωρεάν Εφαρμογών Εναλλακτικής Επικοινωνίας σε Κινητές Συσκευές (έξυπνα τηλέφωνα και tablets)" 2013

Παγώνα Ι. Αργυρακοπούλου: Ανάπτυξη παρουσιάσεων για το μάθημα "Εισαγωγή στην Πληροφορική", 2015

Δημήτριος Πολυζώης "Έλεγχος, Δοκιμασία και Διαδικτυακή Παρουσίαση Δωρεάν Εφαρμογών Εναλλακτικής Επικοινωνίας σε Κινητές Συσκευές (έξυπνα τηλέφωνα και tablets)" 2013

Βασίλειος Γολεμάτης «Μετρήσεις Απόδοσης Συσκευών Κατάδειξης και Επιλογής σε Μονοδιάστατο, Δισδιάστατο και Τρισδιάστατο Γραφικό Περιβάλλον με Διαφορετικούς Τύπους Ανάδρασης: Εφαρμογή σε Mouse, Wiimote, Kinect και Falcon», 2013

Νίκη Καράκωστα: «Ανάπτυξη Γραμματοσειράς OpenDyslexic-Greek και Αξιολόγηση Χρηστικότητας», 2013

Θάλεια Βουκενά και Στέλλα Χριστοδουλάκη «Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την Προσβασιμότητα στο Δομημένο χώρο του ΕΚΠΑ», 2013

Νικόλαος Παπαθεοδώρου: «Ανάπτυξη Συστήματος Αποτίμησης της Συναισθηματικής Αξίας των Ρημάτων μέσω διαδικτύου», 2012

Ευάγγελος Τζέμης: «Μετρήσεις Απόδοσης Συσκευών Κατάδειξης και Επιλογής σε Μονοδιάστατο, Δισδιάστατο και Τρισδιάστατο Γραφικό Περιβάλλον: Εφαρμογή σε Ποντίκι, Wiimote και Kinect», 2012

Αντώνης Γιαννακίδης «Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης για ΑμεΑ- Η Περίπτωση του Συστήματος ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ JUNIOR», 2009.

Χρήστος Λεκαδίτης «Πειραματική επιλογή βέλτιστης συσκευής προσομοίωσης ποντικιού», 2009.

Αικατερίνη Κασιμάτη: «Συστήματα μουσικής σημειογραφίας: Έρευνα, λογισμικά, αξιολόγηση και προοπτικές», Δεκ. 2008.

Παρασκευή Ρήγα: «Σχεδίαση και Ανάπτυξη Φωνητικής Διαλογικής Διεπαφής Χρήστη για το Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών Θέσης σε Κλειστούς Χώρους ΜΝΗΣΙΚΛΗΣ», Δεκ. 2007.

Χερνίσα Κατσόρρι: «Κανόνες Ακουστικοποίησης Μαθηματικών MathML Εκφράσεων στην Ελληνική Γλώσσα», Δεκ 2007.

Παναγιώτα Γιαννοπούλου «Επεξεργασία, επισημείωση και κωδικοποίηση σώματος ηχογραφήσεων ελληνικής παραδοσιακής και βυζαντινής μουσικής με χρήση περιγραφής xml» 2007.

Kώστας Μπαξεβάνης: «Συμβολή στην Ανάπτυξη και Επεξεργασία Ηχητικού Σώματος Ψαλτών», 2007.

Ιωάννης Μπαξεβάνης: «Μουσικολογική και ακουστική μελέτη του ζουρνά σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας», 2007.

Κωνσταντίνα Στασινού: «Υποστηρικτικές τεχνολογίες για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες. Τρέχουσες τεχνολογικές προτάσεις για την πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρίες στην Κοινωνία της Πληροφορίας», 2006.

Δημήτριος Καλύβας και Γεώργιος Καλλιανέσης: «Ανάπτυξη δικτυακής πύλης βασισμένης σε πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα», 2006.

Ιωάννης Παναγάκης: «Διαδυκτιακά εργαλεία μουσικής δημιουργίας - Σχεδίαση και υλοποίηση των συνθετητών webVCS3 και webUPIC», 2005

Θεοδώρα Καρακώστα: «Ανάπτυξη εφαρμογής για τον έλεγχο συστήματος ακουστικοποίησης μεταπληροφορίας εγγράφων», 2004.

Ελευθέριος Καλόγερος και Ηλίας Σαλεμής: «IDEA: Αξιολόγηση Απόδοσης Συσκευών Προσομοίωσης Ποντικιού - Εφαρμογή στο Σύστημα Ανίχνευσης Εγκεφαλικών Σημάτων Cyberlink Brainfingers», 2004.

Αλέξανδρος Γενεραλής και Στέλιος Μορφόπουλος: «Ανάπτυξη Ελληνικού Συνθέτη Ομιλίας με Βάση τον Αλγόριθμο Pitch Synchronous Overlap and Add», 2004.

Ιωάννα Αναγνώστου: «Ανάπτυξη web-based εφαρμογών υποστήριξης βιβλιοθήκης», 2004.

Ευδοκία Γιούρα και Άννα Μίκου: «Μετατροπή Κειμένου Περιορισμένου Θεματικού Πεδίου σε υψηλής ποιότητας συνθετική ομιλία με τη μέθοδο της επιλογής ακουστικών μονάδων», 2003.

Νικόλαος Βλησίδης και Χριστόφορος Κορρές: «Εφαρμογή Αυτόματης Κατάτμισης Ελληνικής Ομιλίας με τη Μέθοδο των Κρυφών Μοντέλων Morkov», 2003.

Γεώργιος Καρμπέρης «Μετατροπή Γραφής Bliss σε Ελληνική Πρόταση για συστήματα εναλλακτικής και επαυξητικής επικοινωνίας», 2000.

Αινείας Μάρτος: «Πειραματική Αξιολόγηση Αναγνώρισης Ομιλίας ως Διεπαφή Χρήστη σε Συνδυασμό με Αναγνώστη Οθόνης», 2001.

Περικλής Βάλσαμος και Καρέν Ξιπτερίδης: «Ανάπτυξη Συστήματος Πρόσβασης σε Βάσεις Δεδομένων με Αναγνώριση Ομιλίας στο Περιβάλλον HTK (Hidden Markov Model Toolkit)», 1999.

Μιχαήλ Φαρσάρης: «Προεπεξεργασία κειμένου για συστήματα συνθετικής ομιλίας - Εφαρμογή στα ελληνικά», 1999.

Τέτα Σταμάτη: «Σύστημα Πολυμέσων για Ορθογραφικές και μη Ορθογραφικές Αναπαραστάσεις Εννοιών», 1999.

Ιωάννης Κονταξάκης: «Φασματογραφική Μελέτη Χαρακτηριστικών Παραμέτρων των Φωνημάτων της Ελληνικής Γλώσσας», 1998.

Γεράσιμος Ξύδας: «Ανάπτυξη Συστήματος μετατροπής Κειμένου σε Ομιλία Βάσει Κανόνων - Εφαρμογή στην Ελληνική», 1998.

Παναγιώτης Ματσινόπουλος: «Περιβάλλον υλοποίησης κανόνων μετατροπής κειμένου από αλφάβητο σε αλφάβητο - εφαρμογή: μετατροπή Ελληνικών σε διεθνές φωνητικό αλφάβητο», 1996.

Φραγκίσκος Πεντάρης και Χρήστος Σταμάτης: «Ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική για την ανάπτυξη αρθρωτών εφαρμογών και υλοποίηση στο περιβάλλον MS-WindowsTM», 1995.

Ανάργυρος Κανινής και Νικόλαος Μαυροφόρας: «Ανάπτυξη πιλοτικής εφαρμογής σε περιβάλλον MS-Windows σύμφωνα με την αρθρωτή αρχιτεκτονική ATIC (Access to Interpersonal Communication)», 1995.

Κωνσταντίνος Τούρλας: «Computer-Mediated Interpersonal Communication», 1995.

Ευάγγελος Μητσόπουλος: «Specification and Structural Dialogue Models for Interactive Systems», 1995.

Αριστείδης Τσιατούχας: «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Βιβλίου Πολυμέσων με Αλληλεπίδραση σε Περιβάλλον X-Windows», Τμήμα Φυσικής, 1994.

Άννα Αθανασοπούλου: «Συγγραφή και Αξιολόγηση Ηλεκτρονικού Βιβλίου με Θέμα Ατμοσφαιρική Ρύπανση», Τμήμα Φυσικής, 1994.

Ιωάννης Μιχαλόπουλος: «Ανάπτυξη συστήματος συγγραφής βιβλίων πολυμέσων με αλληλεπίδραση», Τμήμα Φυσικής, 1993.

Ευάγγελος Τσάκωνας: «Παράμετροι ανάλυσης σημάτων ομιλίας στο σύστημα PHONOLAB», 1993.

Γεώργιος Βασιλόπουλος: «Φασματογραφική ανάλυση εκφωνήσεων ΦΣΦ στην Ελληνική γλώσσα», 1993.

Μανώλης Γρηγοράκης και Νικόλαος Μουτής: «Διασύνδεση των υπολογιστών του Πανεπιστημίου Αθηνών με το δίκτυο ΑΡΙΑΔΝΗ και με διεθνή δίκτυα», Τμήμα Φυσικής, 1992.

Ιωάννης Βογιατζής: «Εργαλεία για την ανάλυση αρχείων κειμένου», 1992.

Μανώλης Γρηγοράκης και Νίκος Μούτης: «Διασύνδεση των Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Αθηνών με το Δίκτυο ΑΡΙΑΔΝΗ και η Διασυνδεσιμότητα αυτού με τα Διεθνή Δίκτυα», Τμήμα Φυσικής, 1992.

Ε. Φορούλη: «Αξιολόγηση συστήματος οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων», 1991.

Γεώργιος Παπακώστας και Βασίλειος Σακκάς: «Εξειδικευμένο, προσαρμοζόμενο σύστημα επεξεργασίας κειμένου για άτομα με ειδικές ανάγκες», 1991.

Δημήτριος Σαράντης και Μαρία Νικολοπούλου: «Εφαρμογές με τους συνθέτες ομιλίας ΤΜS-5100 και Votrax SC-01», Τμήμα Φυσικής, 1991.

Απόστολος Ρίζος και Κώστας Τζίκτσος: «Διασύνδεση Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Αθηνών με το Δίκτυο ΒΙΤΝΕΤ/ΕΑRN», Τμήμα Φυσικής, 1991.

Γεωργία Τσανού και Αντιγόνη Φιριπίδου: «Ανάπτυξη φιλικού περιβάλλοντος για σχεδιασμό, διδασκαλία και χρήση συστήματος επικοινωνίας συμβόλων BLISS», 1990.

Σοφία Γουρνά: «Σύστημα Εντολών Λειτουργίας Τηλεφώνου με Ομιλία», Τμήμα Φυσικής 1990.

Βασίλειος Σύρης και Κωνσταντίνος Βίγλας: «Μέθοδος αναγνώρισης εκφωνήσεων μεμονωμένων λέξεων μικρού λεξιλογίου», Τμήμα Φυσικής, 1990.

Χ. Τομαντζόγλου: «Μετατροπή απλοποιημένου Ελληνικού κειμένου σε κώδικα φωνημάτων VOTRAX - παραγωγή συνθετικής φωνής μέσω του Personal Speech System της VOTRAX", Tμήμα Φυσικής, 1990.

Χ. Χερουβής: "Μελέτη αξιολόγησης επιδόσεων συστήματος οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων", Τμήμα Φυσικής, 1990.

Χρήστος Παπαγιαννόπουλος: «ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟ: Βελτίωση, προσαρμογή και επέκταση εφαρμογής Γραμματειών του ΕΚΠΑ», 1990.

Γεώργιος Τσιατούχας και Γεώργιος Χαλκιαδάκης: "Αυτόματη αναγνώριση παρεπόμενων ουσιαστικού σε PROLOG", Τμήμα Φυσικής, 1990.

Γεώργιος Νάνος και Κωνσταντίνος Μπαχούρος: "Αναγνώριση και κλίση μερών λόγου λεξικού Ελληνικής γλώσσας", Τμήμα Φυσικής, 1989.

Γεώργιος Δεληκούρας: "Μετατροπή Ελληνικών λέξεων σε ακολουθίες συμβόλων του Διεθνούς Φωνητικού Αλφαβήτου με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή", Τμήμα Φυσικής, 1988.

Δημήτριος Καραθανάσης: "Πρόγραμμα φωνηματικής ανάλυσης μιας γλώσσας - εφαρμογή σε λεξικό της Ελληνικής γλώσσας", Τμήμα Φυσικής, 1988.

Φάνυ Κοφινά: «Μετατροπή Bliss συμβόλων σε ομιλία», Τμήμα Φυσικής, 1988.

Ν. Καλατζής και Γ. Νικολετάτος: «Κανόνες μετατροπής Ελληνικού κειμένου σε ομιλία», Σχολή Ηλεκτρολόγων ΕΜΠ, 1984.

Αντώνιος Πετράκης: «Αυτόματη διάγνωση καρδιογραφήματος από το φάσμα ελάχιστης φάσης», Τμήμα Φυσικής, 1983.

Βασίλειος Σιτράς και Στέλιος Σκούρτης: «Μελέτη αλλαγών της φωνής μετά από θυροειδεκτομή», Τμήμα Φυσικής, 1983.

Κ. Βολάκης και Κ. Κοντοχρήστος: «Αυτόματη αναγνώριση ομιλητή με χρήση μέσων φασμάτων μακράς διάρκειας στην Ελληνική γλώσσα», Σχολή Ηλεκτρολόγων ΕΜΠ, 1983.

Στάθης Χαϊκάλης: «Μελέτη και κατασκευή ηλεκτρομαγνητικών αντηχείων στους 6.2 και 14.8 GΗz», Σχολή Ηλεκτρολόγων ΕΜΠ, 1982.

Θωμάς Λουκάγκος: «Επιδράσεις των μικροκυμάτων και ραδιοσυχνοτήτων στον άνθρωπο - κανονισμοί ασφαλείας», Σχολή Ηλεκτρολόγων ΕΜΠ, 1982.

Α. Νικολετάτος και Δ. Παναγιωτόπουλος: «Απλή πειραματική μέθοδος αναπαραγωγής φωνής», Σχολή Ηλεκτρολόγων ΕΜΠ, 1980.

Κωνσταντίνος Μούτσελος: «Σχεδίαση και Ανάπτυξη Περιβαλλοντικού Πληροφοριακού Συστήματος διασυνδεόμενου στο WWW με Ενσωμάτωση Δικτύου Αυτόματων Σταθμών Μετρήσεων σε Πραγματικό Χρόνο», 1996.