Αρχική Σελίδα

ΕΡΓΟ ΕΡΜΗΣ
Πειραματική Αρχαιομουσικολογία: Εκπαίδευση στην Ανακατασκευή και Χρήση Αρχαίων Ελληνικών Μουσικών Οργάνων

Αποστολή του έργου ΕΡΜΗΣ είναι η ανάδειξη της μουσικής και των μουσικών οργάνων της ελληνικής αρχαιότητας στην Ελλάδα και το εξωτερικό και η αξιοποίησή τους τόσο στην έρευνα και την εκπαίδευση, όσο και στην ανασύνθεση του αρχαίου ελληνικού ήχου και ασφαλώς στη σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία.

Για το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο του Έργου, νέοι πτυχιούχοι ανεξαρτήτως κλάδου, με τεκμηριωμένο ενδιαφέρον στο αντικείμενο, θα λάβουν εντελώς δωρεάν θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική κατάρτιση στην πειραματική ανακατασκευή και χρήση επιστημονικά τεκμηριωμένων και λειτουργικών αντιγράφων μουσικών οργάνων συνολικής διάρκειας 4 εξαμήνων.