Αθηνά: Το λογότυπο του Πανεπιστημίου Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

ΚΤΗΣΙΒΙΟΣ: Εικονικά Μουσικά Όργανα


Αρχική σελίδα | Συνεργαζόμενοι φορείς | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία


Το ερευνητικό έργο ΚΤΗΣΙΒΙΟΣ αφορά τη μελέτη και ανάπτυξη  μιας μεθοδολογίας που επιτρέπει αφ ενός την εικονική "κατασκευή" και αναπαράσταση μουσικών οργάνων ως τρισδιάστατα μοντέλα και αφ΄ εταίρου την ηχητική απόδοση μέσω φυσικού μοντέλου που θα παρήγαν ως φυσικά όργανα. Σε πρώτη φάση προβλέπεται η ανακατασκευή χαρακτηριστικών εικονικών ελληνικών παραδοσιακών και ιστορικών μουσικών οργάνων ενώ το σύστημα ΚΤΗΣΙΒΙΟΣ είναι ανοιχτό στο χρήστη να τροποποιεί τα υπάρχοντα ή να κατασκευάζει νέα

Στόχος του συστήματος εικονικών μουσικών οργάνων ΚΤΗΣΙΒΙΟΣ είναι:

Η υλοποίηση του συστήματος ΚΤΗΣΙΒΙΟΣ θα λειτουργεί ως αυτόνομη εφαρμογή είτε, σε συνεργασία με τη διαδικτυακή πύλη  ΠΟΛΥΜΝΙΑ, ως web υπηρεσία Εικονική Συλλογή και Εργαστήρι Μουσικών Οργάνων.

Το έργο ΚΤΗΣΙΒΙΟΣ αποτελεί τμήμα του ερευνητικού έργου ΠΟΛΥΜΝΙΑ: Ανάπτυξη Εργαλείων Μουσικής και Μουσική Πύλη

Το πρόγραμμα ΠΟΛΥΜΝΙΑ Ανάπτυξη Εργαλείων Μουσικής και Μουσική Πύλη αφορά την ανάπτυξη ενός συνόλου καινοτομικών χρηστικών εργαλείων που στοχεύουν να εξυπηρετήσουν όλες τις μορφές ενασχόλησης με τη μουσική (ψηφιοποίηση μουσικών τεκμηρίων, μουσικολογική έρευνα, μουσική δημιουργία, μουσική εκτέλεση, μουσική εκπαίδευση, μουσική καλλιέργεια, ευρύτερη μουσική πληροφόρηση και ψυχαγωγία). Τα προτεινόμενα επιμέρους εργαλεία μπορούν να λειτουργούν είτε αυτόνομα, είτε σε συνδυασμό με την εξειδικευμένη μουσική πύλη (portal) που θα αναπτυχθεί ώστε οι χρήστες-ειδικοί να έχουν μια ολοκληρωμένη υπηρεσία και παράλληλα το ευρύ κοινό να αντλεί πληροφόρηση και περιεχόμενο σχετικά με την μουσική.

Το έργο χρηματοδοτείται μερικώς από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας:  Πολιτισμός.


Αρχική σελίδα | Συνεργαζόμενοι φορείς | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία


Η ιστοσελίδα ενημερώθηκε την Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2004 05:19:32 μμ