Αθηνά: Το λογότυπο του Πανεπιστημίου Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

ΚΤΗΣΙΒΙΟΣ: Εικονικά Μουσικά Όργανα


Αρχική σελίδα | Συνεργαζόμενοι φορείς | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία


Επικοινωνία

 

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Σέργιος Θεοδωρίδης
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών,
Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια, Αθήνα 15784

Τηλέφωνο: 210 7275328
Φαξ: 210 7275333

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: stheodordi.uoa.gr 

Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος

Γεώργιος Κουρουπέτρογλου
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών,
Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια, Αθήνα 15784

Τηλέφωνο: 210 7275305
Φαξ: 210 6018677

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: koupedi.uoa.gr 


Αρχική σελίδα | Συνεργαζόμενοι φορείς | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία


Η ιστοσελίδα ενημερώθηκε την Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2004 05:22:33 μμ