Αθηνά: Το λογότυπο του Πανεπιστημίου Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

ΚΤΗΣΙΒΙΟΣ: Εικονικά Μουσικά Όργανα


Αρχική σελίδα | Συνεργαζόμενοι φορείς | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία


 

Σύνδεσμοι Μουσικής Τεχνολογίας 

Περιοδικά

AllSound.org - Online Magazine of Music and Sound Art
Computer Music Journal (CMJ)
CSound magazine
Electronic Musician
Music-and-Computers Online
MusiciansNet - Guitars, Synths, MIDI, Samplers, Bass, Drums
Organized Sound - Cambridge
the OPEN SPACE, web and print magazine, music and art
TraxMusic - ProAudio and Computer Music news

Ερευνητικά Κέντρα

Bregman Studios at Dartmouth College
Cal Arts, School of Music
CCM - Center for Contemporary Music at Mills College
CCRMA - Stanford University Center for Computer Research in Music and Acoustics
CNMAT - Center for New Music and Audio Technologies at U.C Berkeley
CRCA - Center for Research in Computing & the Arts at UC San Diego
Digital Music Research Group at University of Bristol
Grame
IRCAM - Centre Georges Pompidou
The University of Iowa Electronic Music Studios
The Media Laboratory at MIT
Rice University Digital Signal Processing Group (Rice DSP Group)
S T E I M - Amsterdam
TIMARA at Oberlin

Οργανισμοί

Audio Engineering Society
CyberSalon - media and education
Electronic Music 411 - EM info co-op
Electronic Music Foundation
EMF Interrnet Directory of Organizations
Falling Forward
COST DAFX 
Game Audio Network Guild
The International Computer Music Association - ICMA
Institute of Contemporary Arts - London
MMA - MIDI Manufacturer's Association
Turbulence - commissions and support net art

Εργαλεία Προγραμματισμού

Java

Fantasia MIDI App and Java MIDI Kit
J.A.M.Synth
Java Lecture Notes
JASS (Java Audio Synthesis System) - unit generator based, pure Java.
Java Sound API - standard audio and MIDI for Java 1.3+
JMusic - API for generating and manipulating music using JavaSound
JavaSonics - multi-platform audio I/O, uses JavaSound or native plugin if required
JMSL - Java Music Specification Language
JSyn - real-time audio synthesis API
MRJ - Macintosh Runtime for Java
SUN - The Source for Java Technology
Sonicle - Java audio streaming for the web

Πλατφόρμα MS-Windows 

Intel(R) VTune Performance Tools Home
JMSL - Java Music Specification Language
JSyn - real-time audio synthesis API for Jav

Πλατφόρμα Linux 

ALSA - Advanced Linux Sound Architecture, audio API
JMSL - Java Music Specification Language
JSyn - real-time audio synthesis API for Java
LADSPA - Linux Audio Developer's Simple Plugin API
Linux Audio Developers - mail list
Linux Audio Developers - Low Latency Resources
OSS - OpenSound - 4Front, audio API
TaoSynth - scripting language for physical modelling
Tritonus - Java Sound for Linux

Multi-Platform

Audio File Library
ASIO SDK - cross platform sound API from Steinberg
CMIX - command line based synthesis and processing
CSound  - a popular synthesis language with lots of unit generators
COST DAFX - large source code archive for various digital audio effects
JavaSonics - multi-platform audio I/O, uses JavaSound or native plugin if required
JMSL - Java Music Specification Language
JSyn - real-time audio synthesis API for Java
libsndfile - 'C' lib for r/w AIFF, WAV and other file formats
KeyKit Download Site
MPEG-4 Structured Audio Development Tools, SFront
Nyquist - LISP based synthesis from CMU by Roger Dannenburg
PortAudio - open source, cross-platform audio API for 'C'
PortMusic - open source, cross-platform music APIs
rtAudio - open source, cross platform audio API for C++
Synthesis ToolKit (STK): C++ classes for synthesis by Perry Cook (CCRMA site)
wxWindows - (not audio) portable C++ GUI API for Mac/PC/Unix

Πλατφόρμα Macintosh 

HMSL - Hierarchical Music Specification Language, Forth based for Macintosh
JMSL - Java Music Specification Language
JSyn - real-time audio synthesis API for Java
MRJ - Macintosh Runtime for Java
MusicKit - an object-oriented software system for building music, sound, signal processing, and MIDI applications. 'C' and Objective 'C'.
SuperCollider - powerful real-time synth environment for Power Macintosh

Plugins

Direct X File - write plugins for DirectX
DXi Plugin Standard
LADSPA - Linux Audio Developer's Simple Plugin API
Sonic Foundry Developers' Pit - kit for writing DirectX plugins
VST Plugin SDK from Steinberg
 

Αρχική σελίδα | Συνεργαζόμενοι φορείς | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία


Η ιστοσελίδα ενημερώθηκε την Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2004 05:21:34 μμ