Πρόγραμμα GLOBE  /
Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

            Εθνικό & Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ιωνίδειος Σχολή Πειραιά Αγγλική Σελίδα / English PageΟδός, Αριθμός:
Τ.Κ., Πόλη:
Τηλέφωνο/α σχολείου:
Fax:
E-mail:
Σύνολο Μαθητών:
Γεωγραφικό Πλάτος:

Γεωγραφικό Μήκος:
Υψόμετρο:
Σωτήρος Διός 17
18510, Αθήνα
4122260, 4122057
4114050
ionidios@otenet.gr
738
37ο 56,58 Ν
23ο 38,85 Ε
180m

Διευθυντής Σχολείου:
       Γεώργιος Σάσαλος (Γυμνάσιο) (1997-1999)
       Μενέλαος Καραμεσίνης (Λύκειο) (1998-1999)
       Σωτήριος Τριανταφυλλόπουλος (Λύκειο) (1997-1998)

Υπεύθυνοι για το Πρόγραμμα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ:
Περιβάλλον:
       Φωτεινή Ντούσγου (Γυμνάσιο) - Δασκάλα GLOBE (1997-1999)
       Παρασκευάς Γιαλούρης (Γυμνάσιο) (1998-1999)
       Μανώλης Μαρουλάκης (Γυμνάσιο) (1997-1998)
       Πέτρος Μιχαλακάκος (Λύκειο) (1997-1999)
       Δημήτριος Παπαγιαννιώδης (Λύκειο) (1998-1999)
       Ιωάννης Κυρτάτος (Λύκειο) - Δάσκαλος GLOBE (1997-1998)
Πληροφορική:
       Ελένη Χριστοδούλου (Γυμνάσιο) (1997-1999)
       Αναστασία Γεωργιάδου(Γυμνάσιο) (1998-1999)
       Ιωάννης Λάτσης (Γυμνάσιο) - Δάσκαλος GLOBE (1997-1998)
       Σπυρίδων Αβραμιώτης (Λύκειο) (1998-1999)
       Καφαντάρης Νικηφόρος (Λύκειο) (1998-1999)
       Ναπολέων Παπαδόπουλος (Λύκειο) - Δάσκαλος GLOBE (1997-1998)
       Δημήτριος Παπαγιαννιώδης (Λύκειο) (1997-1998)

Το Σχολείο πραγματοποιεί περιβαλλοντικές μετρήσεις στους παρακάτω τομείς:

  • Ατμόσφαιρα / Κλίμα
  • Υδρολογία / Χημεία Υδάτων    
  • Έδαφος
  Μετρήσεις Μαθητών του Σχολείου
       Γραφικές Παραστάσεις Μετρήσεων

Περισσότερες Πληροφορίες για το Σχολείο
Προηγούμενο
Σχολείο


Επόμενο
Σχολείο

Σχολεία GLOBE
(εκτός Αττικής)


Σχολεία GLOBE
(Αττικής)