Πρόγραμμα GLOBE  /
Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

            Εθνικό & Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γενικό Λύκειο Αγίου Στεφάνου Αγγλική Σελίδα / English PageΟδός, Αριθμός:
Τ.Κ., Πόλη:
Τηλέφωνο/α σχολείου:
Fax:
E-mail:
Σύνολο Μαθητών:
Γεωγραφικό Πλάτος:

Γεωγραφικό Μήκος:
Υψόμετρο:
Αγίας Σωτήρας
14565, Άγιος Στέφανος
6217600
8140191
lastef@ath.forthnet.gr

38ο 08,66 Ν
23ο 51,42 Ε
93m

Διευθυντής Σχολείου:
       Ναπολέων Τσιώρος (1998-1999)
       Άννα Τσιώρου - Δασκάλα GLOBE (1997-1998)

Υπεύθυνοι για το Πρόγραμμα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ:
Περιβάλλον:
       Κωνσταντίνος Σταθόπουλος - Δάσκαλος GLOBE (1997-1999)
       Άννα Παγώνη Τσιώρου (1998-1999)
       Αγγελική Παπαγεωργά (1997-1998)
Πληροφορική:
       Σωτήριος Ντόστης - Δάσκαλος GLOBE (1997-1999)
       Αγγελική Παπαγεωργά (1998-1999)
       Μαρία Θεοφίλου (1997-1998)

Το Σχολείο πραγματοποιεί περιβαλλοντικές μετρήσεις στους παρακάτω τομείς:

  • Ατμόσφαιρα / Κλίμα
  • Υδρολογία / Χημεία Υδάτων    
  • Έδαφος
  • Βιολογία
     Μετρήσεις Μαθητών του Σχολείου
       Γραφικές Παραστάσεις Μετρήσεων

Περισσότερες Πληροφορίες για το Σχολείο
Προηγούμενο
Σχολείο


Επόμενο
Σχολείο


Σχολεία GLOBE
(εκτός Αττικής)Σχολεία GLOBE
(Αττικής)