Πρόγραμμα GLOBE  /
Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

            Εθνικό & Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών

3o Γυμνάσιο Σπάρτης Αγγλική Σελίδα / English PageΟδός, Αριθμός:
Τ.Κ., Πόλη:
Τηλέφωνο/α σχολείου:
Fax:
E-mail:
Σύνολο Μαθητών:
Γεωγραφικό Πλάτος:

Γεωγραφικό Μήκος:
Υψόμετρο:
Ηλία Γκορτσόλογου 2
23100, Σπάρτη
0731 26764
0731 26764
g3sparti@leonidas.spartanet.gr
375
37ο 04,06 Ν
22ο 25,48 Ε
207m

Διευθυντής Σχολείου:
       Βασιλική Τσανάκα (1997-1999)

Υπεύθυνοι για το Πρόγραμμα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ:
Περιβάλλον:
       
Δημήτριος Μαστρογιαννόπουλος - Δάσκαλος GLOBE (1997-1999)
       Αντώνιος Κεκές- Δάσκαλος GLOBE (1998-1999)
       Κωνσταντίνος Γιαννουλέας (1997-1998)
Πληροφορική:
       Δημήτριος Μαστρογιαννόπουλος - Δάσκαλος GLOBE (1997-1999)
       Αντώνιος Κεκές- Δάσκαλος GLOBE (1997-1999)

Το Σχολείο πραγματοποιεί περιβαλλοντικές μετρήσεις στους παρακάτω τομείς:

  • Ατμόσφαιρα / Κλίμα
  • Υδρολογία / Χημεία Υδάτων    
  • Έδαφος
  • Βιολογία
    Μετρήσεις Μαθητών του Σχολείου
       Γραφικές Παραστάσεις Μετρήσεων

Περισσότερες Πληροφορίες για το Σχολείο
Προηγούμενο
Σχολείο


Επόμενο
Σχολείο


Σχολεία GLOBE
(εκτός Αττικής)Σχολεία GLOBE
(Αττικής)