Πρόγραμμα GLOBE  /
Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

            Εθνικό & Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γυμνάσιο Νέας Αλικαρνασσού Αγγλική Σελίδα / English PageΟδός, Αριθμός:
Τ.Κ., Πόλη:
Τηλέφωνο/α σχολείου:
Fax:
E-mail:
Σύνολο Μαθητών:
Γεωγραφικό Πλάτος:

Γεωγραφικό Μήκος:
Υψόμετρο:
Λυμπέρη Λυμπερίου 1
71402, Νέα Αλικαρνασσός
081 229231
081 241022
galikarn@her.forthnet.gr
543
35ο 20,03 Ν
25ο 09,78 Ε
25m

Διευθυντής Σχολείου:
       Γεώργιος Τζωρμπατζάκης - Δάσκαλος GLOBE (1997-1999)

Υπεύθυνοι για το Πρόγραμμα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ:
Περιβάλλον:
       Χρυσάνθη Χριστάκη - Δάσκαλος GLOBE (1997-1999)
       Κωνσταντίνος Καραντίνος (1997-1999)
Πληροφορική:
       
Νικόλαος Καρύδης - Δάσκαλος GLOBE (1997-1999)
       Κωνσταντίνος Βαρβεράκης - Δάσκαλος GLOBE (1997-1999)

Το Σχολείο πραγματοποιεί περιβαλλοντικές μετρήσεις στους παρακάτω τομείς:

  • Ατμόσφαιρα / Κλίμα
  • Υδρολογία / Χημεία Υδάτων    
  • Έδαφος
     Μετρήσεις Μαθητών του Σχολείου
       Γραφικές Παραστάσεις Μετρήσεων

Περισσότερες Πληροφορίες για το Σχολείο
Προηγούμενο
Σχολείο


Επόμενο
Σχολείο


Σχολεία GLOBE
(εκτός Αττικής)Σχολεία GLOBE
(Αττικής)