Ιδρύματα και Κοινωνικοί Φορείς στην Ελλάδα


Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας
(http://europe.di.uoa.gr/hestia/partner3.htm)
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών
(http://europe.di.uoa.gr/hestia/partner4.htm)
Ίδρυμα για το παιδί "Η Παμμακάριστος"
(http://europe.di.uoa.gr/hestia/partner5.htm)
Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος
(http://europe.di.uoa.gr/hestia/partner6.htm)
Εθνικό Ίδρυμα για την προστασία Κωφών Ελλάδος
(http://143.233.240.100/socialwork/DEAF/deaf.html)
Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αναπήρων Παιδιών (ΕΛΕΠΑΠ)
(http://143.233.240.100/socialwork/ELEPAP/elepap1.html)
Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (EEEEK) Καλλιθέας
(http://eek-kallith.att.sch.gr/)
Εταιρεία Σπαστικών
(http://143.233.240.100/socialwork/spastics_society/spastics1.html)
Φάρος, Ίδρυμα για τους Τυφλούς της Ελλάδος
(http://143.233.240.100/socialwork/blind_people/blind_people.html)
Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ).
(http://143.233.240.100/socialwork/KEAT/keat.html)