Image : Ntosie.
Φορείς
Image : Home. Link to home page
Αρχική Σελίδα
Image : Left Arrow.  Link for the previous partners
Προηγούμενος Φορέας

Image : Right Arrow. Link for the next partners
Επόμενος Φορέας


bird1.gif (3733 bytes) Ίδρυμα για το παιδί "Η Παμμακάριστος"

ball.gif (913 bytes) Στοιχεία του φορέα
ball.gif (913 bytes) Παρουσίαση του φορέα
ball.gif (913 bytes) Δράση του φορέα στο έργο ΕΣΤΙΑ

 

Στοιχεία του φορέα

Διεύθυνση Λεωφόρος Μαραθώνος 1
19005 Νέα Μάκρη

Τηλ. 2294 96013

Fax  2294 91407

e-mail : pammakar@ath.forthnet.gr 

Επίσημη ιστοσελίδα του ιδρύματος

Υπεύθυνος Προγράμματος Εστία : Αδ. Μαρίνα Κουμάντου

Συνεργάτες : Σ. Κουκουβίνου
Ι. Διαμαντή
Β. Τσούμη
Α. Γιαννούλη

 


Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

 

 

 

Παρουσίαση του φορέα (η τελευταία ενημέρωση έγινε εν έτει 1998)

ktir_pam.gif (7960 bytes)

Το ΄Ιδρυμα για το Παιδί «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» στη Νέα Μάκρη, λειτουργεί από το 1953 σαν φορέας παροχής προστασίας και εκπαίδευσης παιδιών.

Είναι Ν.Π.Ι.Δ. φιλανθρωπικού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, επιδοτούμενο από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και είναι συμβεβλημένο με όλους τους ασφαλιστικούς φορείς. Διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Χρέη νομίμου εκπροσώπου εκτελεί η Γ. Διευθύντρια.

Δέχεται άτομα με ειδικές ανάγκες ή/και κοινωνικά προβλήματα, ημίτροφα ή οικότροφα από την ευρύτερη περιοχή της Αττικής και από όλη την Ελλάδα. Από το 1953 μέχρι σήμερα έχει προσφέρει διάφορες υπηρεσίες σε περίπου 4.000 παιδιά και νέες πάνω σε θέματα εκπαίδευσης, κοινωνικής πρόνοιας και επαγγελματικής κατάρτισης.

Τα τελευταία 20 χρόνια, λόγω των αναγκών που παρουσιάστηκαν εξειδικεύθηκε και δέχεται παιδιά και νέες με γνωσιακές-νοητικές μειονεξίες και που επιπρόσθετα μπορεί να παρουσιάζουν:

* στοιχεία αυτισμού ή αυτισμό
*  δυσκολίες στο λόγο και στην επικοινωνία
*  δυσκολίες στην προσοχή και στη συγκέντρωση, με συνοδές εκδηλώσεις στη συμπεριφορά
*  ή συνδυασμός των παραπάνω μειονεξιών

Σήμερα το ΄Ιδρυμα περιθάλπτει περίπου 200 άτομα, από 3 ετών, που μπορούν να παραμείνουν μέχρι 30 ετών. Τα άτομα αυτά φοιτούν ανάλογα στον Παιδικό Σταθμό, στο Ειδικό Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο ή εκπαιδεύονται στα Εξειδικευμένα Εργαστήρια Επαγγελματικής Κατάρτισης βοηθούμενα από την Ειδική Επιστημονική Ομάδα του Ιδρύματος καθώς και από θεραπευτικά και δημιουργικά προγράμματα.

TMHΜΑΤΑ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Λειτουργούν:

Παιδικός Σταθμός
Για κανονικά παιδιά. Στο Τμήμα υπάρχει ενσωματωμένη ομάδα παιδιών με σοβαρά προβλήματα.

Δημόσιο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο
Εκτός του προγράμματος του Ειδικού Σχολείου λειτουργούν και 12 τμήματα προ-βαθμίδων, που δέχονται παιδιά που ως ασκήσιμα δεν τα συμπεριλάμβανε η ειδική αγωγή.

Προεπαγγελματικό τμήμα
Μονοετές ή διετές πρόγραμμα για εφήβους που καλύπτει όλο το φάσμα της νοητικής καθυστέρησης και προβλημάτων στην επικοινωνία.

Επαγγελματικά Εργαστήρια
Με τμήματα που εξειδικεύονται στη ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΙΑ, ΥΦΑΝΤΙΚΗ, ΓΑΖΩΤΙΚΗ, ΚΕΝΤΗΤΙ-ΚΗ, ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ, ΠΛΕΚΤΙΚΗ, ΚΕΡΑΜΙΚΗ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, και στη χρήση ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ.

Οικοτροφείο
Για κορίτσια 3-30 ετών, τα οποία αδυνατούν να φοιτούν σαν εξωτερικά :

α) Λόγω παντελούς απουσίας οικογενειακού περιβάλλοντος
β) Λόγω επιβεβλημένης ανάγκης απομάκρυνσής τους από το οικογενειακό περιβάλλον, που υποφέρει είτε από σοβαρά κοινωνικά προβλήματα (κακοποίηση, ψυχοπαθολογία οικογένειας, κ.λ.π.), είτε από οικονομική ανέχεια
γ) Λόγω απόστασης, καθώς τα προγράμματα του Ιδρύματος παρακολουθούν ΑΜΕΑ από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, όπου παρατηρείται ανυπαρξία ανάλογων πλαισίων.

Διαθέτει Ιατροπαιδαγωγικό Σταθμό, Κοινωνική Υπηρεσία και εξειδικευμένους επαγγελματίες που πλαισιώνουν την ειδική εκπαίδευση.

Παρέχονται:

* Λογοθεραπεία, αποκατάσταση ειδικών μαθησιακών δυσκολιών (Δυσλεξία, κ.λ.π.) και εφαρμογή προγραμμάτων γλωσσικής ανάπτυξης (π.χ. Makaton)
* Κινησιοθεραπεία με ειδικά μαθήματα γυμναστικής, και ειδικής ρυθμικής (Graham)
* Αθλοπαιδιές, στίβος, χορός, ρυθμός, εφαρμοσμένη φυσική αγωγή
* Μουσική αγωγή με το σύστημα Orff, Μουσικοθεραπεία.
* Αυτοσχεδιασμός, θεατρικό παιχνίδι, ζωγραφική.
* Υποστήριξη της ειδικής αγωγής με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και χρήση ειδικού εκπαιδευτικού λογισμικού ( Computer Assisted Learning)
* Aγωγή με το σύστημα RAMAIN

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το ΄Ιδρυμα για το Παιδί «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» oργάνωσε:

Από το 1982 μέχρι το 1994 Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Συγκεκριμένα, οργάνωσε ένα πρόγραμμα απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης νέων με νοητικά προβλήματα. Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος, χρησιμοποιήθηκαν ειδικές μέθοδοι από την ψυχολογία, την παιδαγωγική και την κοινωνιολογία, για να καλυφθούν οι ιδιαίτερες ανάγκες των παραπάνω ατόμων.

Την περίοδο 1984-1986, Πιλοτικό Πρόγραμμα για την ταχύρρυθμη επαγγελματική κατάρτιση νέων με νοητικά προβλήματα, μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων μεθόδων.

Το 1993, Πρωτοβουλία HORIZON, που αναφερόταν στην εκπαίδευση εκπαιδευτών, με σκοπό τη βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων των ΑΜΕΑ. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 1994, έχοντας προσφέρει εκπαίδευση σε θέματα ψυχολογίας, ψυχιατρικής και λογοθεραπείας, συνολικής διάρκειας 350 ωρών. Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος αναπτύχθηκε και διακρατική συνεργασία με το INSTITUΤ S. RAMAIN της Γαλλίας.

Tο 1994, μέσω της ίδιας Πρωτοβουλίας, πρόγραμμα που αφορούσε στην εφαρμογή ενός γλωσσικού προγράμματος για την αντιμετώπιση σοβαρών γλωσσικών προβλημάτων επικοινωνίας. Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος, αναπτύχθηκε διακρατική συνεργασία με το ΜΑΚΑΤΟΝ VOCABULARY DEVELOPMENT PROJECT της Αγγλίας.

Το 1996 - 97 μαζί με άλλους φορείς συμμετέχει σε δύο προτάσεις της Πρωτοβουλίας «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ HORIZON»:

α. στο έργο «ΕΣΤΙΑ», για την επαγγελματική κατάρτιση ΑΜΕΑ σε περιβάλλοντα εργασίας όπου χρησιμοποιούνται υπολογιστές και τοποθέτησή τους στην ελεύθερη αγορά και

β. στο πρόγραμμα «ΕΡΓΑΝΗ-ΑΘΗΝΑ» για την επαγγελματική κατάρτιση ΑΜΕΑ με νοητική καθυστέρηση, την απασχόλησή τους στην ελεύθερη αγορά ή και σε παραγωγικά εργαστήρια και τη δημιουργία διακρατικού συνεταιρισμού.

Επίσης συμμετέχει:

- Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠO ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», που αφορά στην Προκατάρτιση και Κατάρτιση ΑΜΕΑ σε εξειδικευμένα Επαγγελματικά Εργαστήρια και σε Συνοδευτικές και Υποστηρικτικές Υπηρεσίες, ως ανάδοχος φορέας

- και στην Πρωτοβουλία «ΣΩΚΡΑΤΗΣ» με το Πρόγραμμα 4 - ODeLios «Ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση» που αφορά στο σχεδιασμό ενός ευέλικτου αναλυτικού προγράμματος για παιδιά με νοητική καθυστέρηση ή/και αυτισμό.

ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Από το 1996 λειτουργούν επίσης και δύο νέα αποτελεσματικά προγράμματα που προσφέρουν υπηρεσίες στην ευρύτερη περιοχή.

α. Το «ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΥ & ΜΑΘΗΣΗΣ», με στόχο την αξιολόγηση και την απόκατάσταση προβλημάτων λόγου και μαθησιακών δυσκολιών, καθώς και τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για ειδικούς.

β. «ΠΑΜ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» που παρέχει εκπαίδευση στη χρήση Η/Υ σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

 

Δράση του φορέα στο έργο ΕΣΤΙΑ

Το Ίδρυμα Παμμακάριστος, μέλος της Κοινοπραξίας που υλοποιήσε το συγκεκριμένο έργο, συμμετείχε στις ακόλουθες ενέργειες :

1. ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

* Προπαρασκευαστικές ενέργειες για την προετοιμασία συγκεκριμένων σχεδίων.

Ανάπτυξη προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης για ΑΜΕΑ (αναφορικά με τις χρήσεις των νέων τεχνολογιών στους χώρους εργασίας ή εκπαίδευσης ).

Οι ανωτέρω ενέργειες ολοκληρώθηκαν το Νοέμβριο του 1997 και καταρτίσθηκαν 22 ΑΜΕΑ με νοητικές μειονεξίες.

2- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.

* Δημιουργία Κέντρων Παραγωγής και παροχής Υπηρεσιών
* Καινοτομική Οργάνωση Εργασιών για τη διευκόλυνση της Απασχόλησης των ΑΜΕΑ
* Λειτουργία Συστημάτων Εργασιακής Υποστήριξης για κάθε ΑΜΕΑ.

Οι ανωτέρω ενέργειες θα ολοκληρωθούν στο τέλος του Φεβρουαρίου 1998.

 

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Από τους καταρτισθέντες τοποθετήθηκαν πιλοτικά 8 ΑΜΕΑ σε ανάλογες θέσεις εργασίας, ενώ εξακολουθούν οι ενέργειες για την τοποθέτηση άλλων τριών.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


Image : Ntosie.
Φορείς
Image : Home. Link to home page
Αρχική Σελίδα
Image : Left Arrow.  Link for the previous partners
Προηγούμενος Φορέας

Image : Right Arrow. Link for the next partners
Επόμενος Φορέας