Image : Ntosie.
Φορείς
Image : Home. Link to home page
Αρχική Σελίδα
Image : Left Arrow.  Link for the previous partners
Προηγούμενος Φορέας

Image : Right Arrow. Link for the next partners
Επόμενος Φορέας


Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας

ball.gif (913 bytes) Στοιχεία του φορέα
ball.gif (913 bytes) Παρουσίαση του φορέα
ball.gif (913 bytes) Δράση του φορέα στο έργο ΕΣΤΙΑ

 

Στοιχεία του φορέα

Υπεύθυνος Προγράμματος : Μαρία Μαργαρίτη

Συνεργάτες : Χριστίνα Βαγιά
Αριστέα Κατσιαδράμη
Στάθης Τριανταφύλλου
Διεύθυνση Πλούτωνος & Ηροδότου 1
14451 Μεταμόρφωση Αττικής

 Τηλ.  01 2844675, 01 2825622

Fax    01 2812782

e-mail : kasp@handynet.forthnet.gr 


Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

 

 

 

Παρουσίαση του φορέα

Το Ιδρυμα Κοινωνικής Εργασίας (Ν.Π.Ι.Δ.) είναι κληροδότημα, κοινωφελής μή κερδοσκοπικός οργανισμός βάσει τού Β.Δ. 710/30-12-1967 και τού τροποποιημένου Π.Δ. 631/23-10-1992. Εποπτεύεται απο το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας
Διοικείται απο πενηντακονταμελές Γενικό Συμβούλιο και επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο.
Σήμερα το ΙΚΕ λειτουργεί τα ακόλουθα προγράμματα:

ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ

"ΧΑΤΖΗΠΑΤΕΡΕΙΟ"
ΚΕΝΤΡΟ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
Ιδρύθηκε το 1973 με σκοπό την πολύπλευρη αντιμετώπιση του συνόλου των αναγκών του παιδιού με εγκεφαλική παράλυση, απο Διακλαδική Ομάδα Αποκατάστασης.

Στο Κέντρο λειτουργούν: Ιατρική Υπηρεσία, Ψυχολογική Υπηρεσία, Κοινωνική Υπηρεσία, Τμήματα Ειδικής Αγωγής, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Τμήμα Εργοθεραπείας, Τμήμα Λογοθεραπείας.Παράλληλα προσφέρεται:
* Υποστηριξη, και καθοδήγηση της οικογένειας
* Ερευνα και επιμόρφωση στον τομέα της εγκεφαλικής παράλυσης.
* Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας για τη κοινωνική ένταξη

ΞΕΝΩΝΑΣ Λειτουργεί ξενώνας για προσωρινή διαμονή σπαστικών παιδιών και των συνοδών τους, από όλη την Ελλάδα, για αξιολόγηση, παρακολουθηση και βραχύχρονη αντιμετώπιση των ειδικών προβλημάτων τους.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΥ ΑΛΒΑΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ

Oργανώθηκε το 1983 με χρηματοδότηση της Υπάτης Αρμοστείας για τους πρόσφυγες του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών(Ο.Η.Ε.). Παρέχει συμβουλευτική, συναισθηματική και ψυχολογική στήριξη σε αναγνωρισμένους πρόσφυγες, σε άτομα που αναζητούν άσυλο στην Ελλάδα και σε άτομα που είναι κάτοχοι άδειας παραμονής στη χώρα για ανθρωπιστικούς λόγους και επιθυμούν τον επαναπατρισμόΟι δραστηριότητες της υπηρεσίας περιλαμβάνουν:

συμβουλευτική,επαγγελματικήκατάρτιση,αποκατάσταση μέσω εξαρτωμενης ή αυτοδύναμης εργασίας, λειτουργία κέντρου ημερήσιας απασχόλησης παιιδών και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα προσφύγων με σκοπό την καταπολέμηση της ρατσιστικής συμπεριφοράς, εξευρεση απασχόλησης στην χώρα προέλευσης.Η Υπηρεσία σήμερα χρηματοδοτείται απο την Υπατη Αρμοστία του ΟΗΕ και απο επιδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαικής Ενωσης.

ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (ΚΡΥΤΟΝ)
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Απο το 1989 έως σήμερα το ΙΚΕ λειτουργεί προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ατόμων με κινητικές αναπηρίες σε επαγγέλματα της Πληροφορικής.
* HELIOS I, 1989-1994, Κατάρτιση στον προγραμματισμό και χειρισμό Η/Υ
* HORIZON Ι, 1992-1994, Επαγγελματικος προσανατολισμος και διαπαιγώγηση στους Η/Υ. Διακρατική συνεργασία και ανάπτυξη λογισμικού, εκπαίδευση εκπαιδευτών
* PETRA ΙΙ, 1993-1995. Πρόγραμμα εκπαιδευτικών ανταλλαγών σε χώρες της Ε.Ε. (Δανία, Αγγλία, Ιρλανδία, Ολλανδία)
* HORIZON II, 1996-98
α. “ Αυτοματισμός Γραφείου, multimedia, γραφικές τέχνες , Η/Υ)
Κατάρτιση στον Αυτοματισμό Γραφείου και στο DTP.
Το ΙΚΕ είναι συντονιστής φορέας με εθνικούς εταίρους: την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών, την Κεντρική Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ελευσίνας και την Euroskills. Διακρατική συνεργασία με Αγγλία, Ιταλία, Ισπανία, Φιλανδία και Ιρλανδία.
β. ΕΣΤΙΑ ( κατάρτιση στον αυτοματισμό γραφείου)
Το ΙΚΕ είναι εθνικός εταιρος στο εργο ΕΣΤΙΑ
* ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1996
Κατάρτιση στον αυτοματισμό γραφείου και τις γραφικές τέχνες.
* ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 1997
Κατάρτιση στον αυτοματισμό γραφείου
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ * Λειτουργεί άτυπο δίκτυο πλαισίων πρακτικης άσκησης και αποκατάστασης που περιλαμβάνει περίπου 70 επιχειρήσεις.
* Το Τμήμα Επαγγλεματικής ΤοποθετησηςΜέσα απο αυτή τη διαδικασία έχει αποκατασταθεί το 60% περίπου των ατόμων που παρακολούθησαν ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης.
ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ * HANDYNET 1993-1996
Κέντρο Παροχής Πληροφοριών για τεχνικά βοηθήματα, εκπαιδευση, οργανισμους που αφορούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες
* HELIOS II 1993-1996
Συμμετοχή στον τομέα της Λειτουργικής Αποκατάστασης Ατόμων με Κινητική Αναπηρία
* SOKRATES 1996-97.
Συμμετοχή στο project “ 4-Odelios, Use of Old Techniques towards educational intergration”
Αναπτύχθηκε ειδικός κατάλογος λογισμικού για άτομα με ειδικές ανάγκες.
* TIDE 1996-97. Project SENARIO.
Συμμετοχή στη Τελική Αξιολόγηση της αυτονομης ηλεκτρονικής καρέκλας
* ETWELFARE -EP 1994-98
Ανταλλαγές επαγγελματιών Κοινωνικών Υπηρεσιών σε διάφορες χώρες της Ευρωπαικής Ενωσης
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚA ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ * Euroassess, Find & Paint: Λογισμικο αξιολόγησης
* “Κοινωνικός Λειτουργός 1” Λογισμικο για επαγγλεματιές κοινωνικών υπηρεσιών
* Logo Motor: Ειδικό εκπαιδευτικό λογισμικό εισαγωγής των καταριζομενων στην πληροφορική. Ανεπτύχθει στα πλάισια της διακρατικής συνεργασίας HORIZON ώστε να διευκολύνει τη προσβαση
* Motor mouse: Κατασκευή ειδικού mouse για άτομα με σοβαρή κινητική δυσκολία, που διευκολύνει τη πρόσβαση και τη χρήση του υπολογιστικού περιβάλλοντος (προιόν διακρατικής συνεργασίας)

 

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Δράση του φορέα στο έργο ΕΣΤΙΑ

Το ΙΚΕ συμμετέχει στο έργο ΕΣΤΙΑ με τις παρακάτω δραστηριότητες:

α.. Κατάρτιση 22 ατόμων με κινητικά προβλήματα σε εφαρμογές Αυτματισμού Γραφείου, με σκοπό την απασχόλησή τους σε σύγχρονα εργασιακά περιβάλλοντα Υποστήριξης Γραφείου, όπου χρησιμοποιούνται Η/Υ.
β. Κατάρτιση σε ειδικά διαμορφωμένα και προσαρμοσμένα περιβάλλοντα χρήσης Η/Υ, ατόμων με κινητικά προβλήματα που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα συμβατικά περιβάλλοντα
γ. Πιλοτική τοποθέτηση σε εργασιακά περιβάλλοντα των ατόμων που θα καταρτισθούν με επιλογή των εργασιακών χώρων.
δ. Υποστήριξη της απασχόλησης των καταρτιζομένων στις θέσεις εργασίας,

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

* Λειτουργική αξιολόγηση των καταρτιζομένων και με τη βοήθεια του Η/Υ
* Ολοκλήρωση της κατάρτισης 9 ατόμων στον Αυτοματισμό Γραφείου
* Κατάρτιση 10 ατόμων στην εισαγωγή των Η/Υ .
* Αξιολόγηση των λειτουργικών ικανοτήτων και προσαρμογή του προγράμματος σπουδών για να συνεχιστεί η κατάρτιση των 10 ατόμων στον Αυτοματισμό Γραφείου.
* Δημιουργία Τράπεζας δεδομένων με τα εργασιακά πλαίσια
* Μελέτη και σχεδιασμός για την προσέγγιση των εργοδοτων και των στοιχείων που χρειάζονται για το ταίριασμα του αντικειμένου εργασίας της επιχείρησης με το αντικείμενο εκπαιδευσης.
* Πιλοτική τοποθέτηση 6 ατόμων σε εργασία με βάση το αντικείμενο κατάρτισης τους και τις δυνατότητές τους.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΩΣ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

* Ολοκλήρωση της κατάρτισης των 10 ατόμων στον Αυτοματισμό Γραφείου
* Κατάρτιση σε ειδικά διαμορφωμένα περιβάλλοντα χρήσης Η/Υ των υπόλοιπων ατόμων με σοβαρές κινητικές δυσκολίες
* Υποστήριξη στην εργασία των ατόμων που εχουν τοποθετηθεί και προσπάθεια για την πρόσληψή τους.
* Πιλοτική τοποθετηση σε θέση εργασίας των υπολοιπων και υποστήριξη τους

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


Image : Ntosie.
Φορείς
Image : Home. Link to home page
Αρχική Σελίδα
Image : Left Arrow.  Link for the previous partners
Προηγούμενος Φορέας

Image : Right Arrow. Link for the next partners
Επόμενος Φορέας