Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Πληροφορικής

Πρόγραμμα HORIZON - Εργο ΕΣΤΙΑ

Πρόγραμμα HORIZON

Έργο ΕΣΤΙΑ

Εταίροι του έργου ΕΣΤΙΑ


Ινστιτούτο Πληροφορικής - Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Ινστιτούτο Πληροφορικής

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Πληροφορικής

Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας

Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών
Ίδρυμα για το παιδί "Η Παμμακάριστος" Ίδρυμα για το παιδί "Η Παμμακάριστος" Εταιρία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος

ΚΕΚ Euroskills

ΚΕΚ Euroskills INESC Inesc

 

home.gif (1026 bytes) Αρχική Σελίδα   arleft1.gif (997 bytes) Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο ΕΣΤΙΑ επικοινωνήστε μαζί μας Αποστολή e-mail σχετικά με το έργο ΕΣΤΙΑ.
Για παρατηρήσεις και σχόλια αναφορικά με τις WWW σελίδες επικοινωνήστε με τον  υπεύθυνο
Αποστολή μηνύματος σχετικά με τις WWW σελίδες .