Ελληνικά - English

Επικοινωνία


Tηλέφωνα:

2107275305, 2107275320


Φαξ:

2107275193


E-mail:

koupeπαπάκιdi.uoa.gr


Ταχυδρομική διεύθυνση:

 Γεώργιος Κουρουπέτρογλου
 Εργαστήριο Φωνής και Προσβασιμότητας
 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια
 15784 Αθήνα

Χάρτης / Πρόσβαση