Ελληνικά - English

Δραστηριότητες

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου εστιάζονται στην περιοχή των Φωνητικών Διεπαφών Χρήστη (Voice User Interfaces) και της Προσβασιμότητας σε συστήματα Πληροφορικής (Computer Accessibility), σαν μέρος του γενικότερου τομέα της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή (Human-Computer Interaction), ειδικότερα δε σε:

 • Τεχνολογίες Πρόσβασης,
 • Συστήματα Ομιλίας για Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής,
 • Ευχρηστία,
 • VoiceWeb,
 • Voice Agents,
 • Επεξεργασία Φωνής: Ανάλυση και Σύνθεση Ομιλίας και Τραγουδιού,
 • Συστήματα και Βοηθήματα Διαπροσωπικής Επικοινωνίας,
 • Πληροφοριακά Συστήματα/Υπηρεσίες και Υποστηρικτικές Τεχνολογίες για 'Ατομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ) και Ηλικιωμένους,
 • Μουσική Πληροφορική: Ανάλυση Τραγουδιστικής Φωνής, Εικονικά Μουσικά Όργανα, Σύνθεση και Ανάλυση Βυζαντινής Ψαλμωδίας,
 • Διεπαφές Χρήστη Βασισμένες στις Χειρονομίες,
 • Πληροφοριακά Συστήματα για Αλληλεπιδραστική Μάθηση,
 • Προσβασιμότητα κειμένων (βιβλίων, εγγράφων, περιοδικών, εφημερίδων) και
 • Προσβασιμότητα Μαθηματικών εκφράσεων.