Πρόγραμμα GLOBE  /
Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

            Εθνικό & Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γυμνάσιο Στρυμονικού Σερρών Αγγλική Σελίδα / English Page
Τ.Κ., Πόλη:
Τηλέφωνο/α σχολείου:
Fax:
E-mail:
Σύνολο Μαθητών:
Γεωγραφικό Πλάτος:

Γεωγραφικό Μήκος:
Υψόμετρο:

62054, Στρυμoνικό Σερρών
0321 86209
0321 86082
gstrimon@ser.forthnet.gr
126
41o 02,62 N
23o 19,63 E
30m

Διευθυντής Σχολείου:
        Ηλίας Αναστασιάδης (1998-1999)
        Σταμάτης Παρασκευάς(1997)

Υπεύθυνοι για το Πρόγραμμα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ:
Περιβάλλον:
        Βαρβάρα Αθανασιάδου - Δασκάλα GLOBE (1997-1999)
        Κωνσταντίνος Τσεβελέκης - Δάσκαλος GLOBE (1997-1998)
        Σταμάτης Παρασκευάς (1997)
Πληροφορική:
        Χαρίκλεια Νάτση (1998-1999)
        Νικόλαος Δημούδης (1997-1998)
        Πασχαλιά Ζαπρουδή - Δασκάλα GLOBE (1997)

Το Σχολείο πραγματοποιεί περιβαλλοντικές μετρήσεις στους παρακάτω τομείς:

  • Ατμόσφαιρα / Κλίμα
  • Υδρολογία / Χημεία Υδάτων
  • Έδαφος
  • Βιολογία
      Μετρήσεις Μαθητών του Σχολείου
       Γραφικές Παραστάσεις Μετρήσεων

Περισσότερες Πληροφορίες για το Σχολείο
Προηγούμενο
Σχολείο


Επόμενο
Σχολείο


Σχολεία GLOBE
(εκτός Αττικής)Σχολεία GLOBE
(Αττικής)