Image : Ntosie.
Φορείς
Image : Home. Link to home page
Αρχική Σελίδα
Image : Left Arrow.  Link for the previous partners
Προηγούμενος Φορέας

Image : Right Arrow. Link for the next partners
Επόμενος Φορέας


Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής,

Εργαστήριο Επικοινωνίας με Ομιλία

 

ball.gif (913 bytes) Στοιχεία του φορέα
ball.gif (913 bytes) Παρουσίαση του φορέα
ball.gif (913 bytes) Δράση του φορέα στο έργο ΕΣΤΙΑ
ball.gif (913 bytes) Πληροφοριακή σελίδα του φορέα

 

Στοιχεία του φορέα

Επιστημονικός Υπεύθυνος : Δρ. Γεώργιος Κουρουπέτρογλου

Συνεργάτες : Κώστας Βίγλας
Παναγιώτης Καράμπελας
Στέφανος Παπαμίχος
Χαράλαμπος Σακελλαρίου
Χρήστος Σταμάτης
Διεύθυνση Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Πανεπιστημιούπολη Ιλίσια
15784 Αθήνα

Τηλ.  01 7275305

Fax   01 7275333

e-mail : hestiai.uoa.gr 

http:// www.di.uoa.gr/English/SectC/Speech.html


Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Παρουσίαση του φορέα

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Τμήμα Πληροφορικής, Εργαστήριο Επικοινωνίας με Ομιλία (ΕΚΠΑ) έχει συμμετάσχει ενεργά σε διάφορα προγράμματα που αφορούν την εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και απασχόληση Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες, όπως:

* Το EUROTECNET project IMATRA "Images in Training"
* Το Πρόγραμμα ΠΑΕΤ 90ΠΣ35 BLISS "Ολοκληρωμένο Σύστημα Διδασκαλίας και Επικοινωνίας με Bliss για άτομα χωρίς ομιλία"
* ΕΚΤ, έργο 93Π3005: ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ "Διασύνδεση περιβάλλοντος συγγραφής και ανάπτυξης εφαρμογών Multimedia με περιβάλλον παραγωγής CD-ROM"
* Έργο MITOS του OEEK: "Δίκτυο Ανοικτής, Ευέλικτης, εξ Αποστάσεως Μάθησης των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης"
* Projects EPES "European Pool of Educational Software", χρηματοδοτούμενο από το TaskForce on Human Resources, Education, Training and Youth.

Σχετικά συστήματα πληροφορικής που σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν περιλαμβάνουν τα:

* ΚΥΝΘΙΑ: "Ολοκληρωμένο σύστημα συγγραφής και χρήσης βιβλίων πολυμέσων"
* MATURA: "Multi-Agent Tourist Advisor"
* MULTIGRACE: "A Multimedia Learning and Teaching Environment for Graphic Interpersonal Communication Systems"
* BLISPHON: The BLISPHON Alternative Communication System for the Speechless Individual"
* ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΟΣ: "Εξειδικευμένος επεξεργαστής κειμένου για τα πρώτα στάδια μάθησης και για άτομα με ειδικές ανάγκες"
* PHONOLAB: "A Multitasking Object Oriented Environment for Speech Analysis"
* SAT: "Speech Activated Telephone"
* HEERMES: "An Object-Oriented Multitasking System for Real-Time Digital Signal Processing".

Επίσης, το ΕΚΠΑ συμμετέχει ενεργά σε διάφορα προγράμματα που σχετίζονται με το έργο ΕΣΤΙΑ, όπως:

* TIDE project T1001 ACCESS ("Development platform for unified ACCESS to enabling environments")
* COST 219 project ("Telecommunications and Teleinformatics Facilities for Disabled People and Elderly")
* DELTA project D2012 ILDIC ("Integrating Learning Design in Interactive Compact Disc")
* DELTA project D1014 SAFE "Standard Authoring Facilities Environment")
* ESPRIT project 5656 OSMOSE "Open System for Multimedia Optical Storage Environments")
* ESPRIT II project EP7224 ORES "Towards the First Generation of Temporal Database Management Systems").

Το Τμήμα Πληροφορικής του ΕΚΠΑ είναι μέλος του Greek National Host του Ευρωπαϊκού προγράμματος ACTS που ονομάζεται HESTIA (Hellenic Environment Sites and Telecommunication Infrastructure for ACTS).

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Δράση του φορέα στο έργο ΕΣΤΙΑ

Το ΕΚΠΑ ανέπτυξε τις παρακάτω εφαρμογές για διάφορες κατηγορίες Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ):

Διάλογος
Βοήθημα διαπροσωπικής επικοινωνίας πρόσωπο-με-πρόσωπο για ΑΜΕΑ. Στο πλαίσιο του Έργου ΕΣΤΙΑ προσφέρεται σε τρεις εκδόσεις υποστηρίζοντας διαφορετική γλώσσα για τον χρήστη (BLISS - Ελληνική - Αγγλική).

Κειμενοδιάλογος
Βοήθημα διαπροσωπικής επικοινωνίας εξ' αποστάσεως και πρόσωπο-με-πρόσωπο σε πραγματικό χρόνο για ΑΜΕΑ. Στο πλαίσιο του Έργου ΕΣΤΙΑ προσφέρεται σε τρεις εκδόσεις υποστηρίζοντας διαφορετική γλώσσα για τον χρήστη (BLISS - Ελληνική - Αγγλική).

Ταχυδρόμος
Εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για ΑΜΕΑ, για την ανταλλαγή μηνυμάτων εξ'αποστάσεως. Στο πλαίσιο του Έργου ΕΣΤΙΑ προσφέρεται σε τρεις εκδόσεις υποστηρίζοντας διαφορετική γλώσσα για τον χρήστη (BLISS - Ελληνική - Αγγλική).

Το ΕΚΠΑ, για να προωθήσει την έντυπη προβολή του έργου ΕΣΤΙΑ, παρήγαγε:

Φάκελο Προβολής και Ενημέρωσης για το έργο ΕΣΤΙA

Στο φάκελο αυτό προβάλλονται συνοπτικά οι στόχοι, το πρόγραμμα και η δράση του έργου ΕΣΤΙΑ, καθώς και οι φορείς που συμμετέχουν.

Αφίσα του έργου ΕΣΤΙΑ

Στην αφίσα διαφήμισης του έργου ΕΣΤΙΑ, που είναι και εξώφυλλο του Φακέλου Προβολής, προβάλλεται το συνολικό πνεύμα του έργου ΕΣΤΙΑ.

Επίσης, το ΕΚΠΑ δημιούργησε τις παρακάτω υπηρεσίες πληροφόρησης, επικοινωνίας και ενημέρωσης για ΑΜΕΑ :

Πληροφόρηση για τις σε ελληνικό και παγκόσμιο επίπεδο διαθέσιμες πηγές δεδομένων-υπηρεσιών που σχετίζονται με ΑΜΕΑ

Η Βάση Δεδομένων στον server, που αναπτύχθηκε ειδικά από το έργο ΕΣΤΙΑ, περιλαμβάνει τις σχετικές με ΑΜΕΑ πηγές πληροφόρησης, οι οποίες διατίθενται σε ελληνικό και παγκόσμιο επίπεδο μέσω κυρίως του INTERNET. Παρέχει ταυτόχρονα τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτές.

Παροχή σύνδεσης των ΑΜΕΑ του έργου ΕΣΤΙΑ με το Internet

Παρέχονται στα ΑΜΕΑ λογαριασμοί και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), οι οποίοι καθιστούν δυνατή τη σύνδεσή τους με το Internet μέσω τηλεφωνικού δικτύου (dial-up).

Προβολή του έργου ΕΣΤΙΑ στο Internet

Σελίδες στο Internet που παρουσιάζουν το έργο ΕΣΤΙΑ, τους στόχους και τα επιτεύγματά του, αλλά και τους συμμετέχοντες φορείς. Οι σελίδες αυτές υπάρχουν στον server του έργου.

Παροχή οδηγιών για την εγκατάσταση και χρήση των εφαρμογών που αναπτύχθηκαν ή αξιολογήθηκαν από το ΕΚΠΑ

Το ΕΚΠΑ συντηρεί μία βάση πληροφοριών με οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης των τεχνολογιών, που αναπτύχθηκαν ή αξιολογήθηκαν στα πλαίσια του έργου ΕΣΤΙΑ. Οι πληροφορίες αυτές διατίθενται με διάφορους τρόπους (σε μορφή ηλεκτρονικού κειμένου, ήχου, κ.λ.π.), ώστε να γίνονται πιο εύκολα προσβάσιμες από τα ΑΜΕΑ, βρίσκονται στον ftp server του έργου και είναι προσιτές μέσω του Internet για κάθε ενδιαφερόμενο.

Παροχή υποδομής πληροφορικής για το γραφείο υποστήριξης για εξεύρεση εργασίας στα ΑΜΕΑ του έργου ΕΣΤΙΑ

Το ΕΚΠΑ παρέχει την υποδομή πληροφορικής για τη λειτουργία γραφείου υποστήριξης για εξεύρεση εργασίας στα ΑΜΕΑ του έργου ΕΣΤΙΑ. Αυτή διαθέτει πληροφορίες για την κατάρτιση και την απασχόληση των ΑΜΕΑ που συμμετέχουν στο έργο ΕΣΤΙΑ και είναι προσβάσιμη από κέντρα απασχόλησης. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του server του έργου, ο οποίος διαθέτει την παραπάνω βάση δεδομένων στο INTERNET.

Επιπλέον, το ΕΚΠΑ πραγμοτοποίησε σεμινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών ΑΜΕΑ στις νέες τεχνολογίες.

Εκπαίδευση εκπαιδευτών ΑΜΕΑ στις τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν και αξιολογήθηκαν από το ΕΚΠΑ

Η εκπαίδευση των εκπαιδευτών των ΑΜΕΑ στις τεχνολογίες, που αναπτύχθηκαν και αξιολογήθηκαν στο πλαίσιο του έργου ΕΣΤΙΑ, γίνεται στο πρωτότυπο υπολογιστικό περιβάλλον που δημιουργήθηκε από το ΕΚΠΑ, όπως ήδη προαναφέρθηκε. Η εκπαίδευση τους αποτελείται από τη θεωρητική παρουσίαση των εφαρμογών που αναπτύχθηκαν ή αξιολογήθηκαν από το ΕΚΠΑ και την πρακτική τους εξάσκηση στο πρωτότυπο υπολογιστικό περιβάλλον. Επίσης, σε όλη την διάρκεια του έργου παρέχεται υποστήριξη στους εκπαιδευτές (επίλυση αποριών, προβλημάτων, κ.λ.π.) κατά την εκμάθηση των εφαρμογών αυτών στους καταρτιζομένους του έργου. Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως μέσω του INTERNET και του server του έργου.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


Image : Ntosie.
Φορείς
Image : Home. Link to home page
Αρχική Σελίδα
Image : Left Arrow.  Link for the previous partners
Προηγούμενος Φορέας

Image : Right Arrow. Link for the next partners
Επόμενος Φορέας