Πρόγραμμα HORIZON
Το έργο Εστία
Eργο  ΕΣΤΙΑ

Επαγγελματική Κατάρτιση Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες Σε Περιβάλλοντα Εργασίας Όπου Χρησιμοποιούνται Υπολογιστές

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Ατομα Με Ειδικές Ανάγκες

Το Έργο  Ειδήσεις

Πηγές Πληροφοριών

Καταρτιζόμενοι    Εταίροι του έργου

Προϊόντα Λογισμικού

Πρόγραμμα Κατάρτισης  Πιλοτική Τοποθέτηση

Εκδόσεις

    Υπηρεσίες

Ιδρύματα και Φορείς

Υποστήριξη Αναζήτησης Εργασίας

Ενδιαφέρουσες Σελίδες

Βιβλίο Επισκεπτών

Τελευταία ενημέρωση: 25/6/1998

Η σελίδα αυτή, όπως και οι υπόλοιπες, έχουν κατασκευαστεί με κατάλληλο τρόπο, ώστε να είναι αναγνώσιμες και από Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες που χρησιμοποιούν εξειδικευμένες συσκευές και λογισμικό ανάγνωσης Web σελίδων.

Σήμα: Πανεπιστήμιο Αθηνών Οι σελίδες του έργου ΕΣΤΙΑ δημιουργήθηκαν και παρέχονται με την υποστήριξη των ανθρώπων του Εργαστηρίου Επικοινωνίας με Ομιλία του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο ΕΣΤΙΑ επικοινωνήστε μαζί μας Αποστολή e-mail σχετικά με το έργο ΕΣΤΙΑ.
Για παρατηρήσεις και σχόλια αναφορικά με τις WWW σελίδες επικοινωνήστε με τον  υπεύθυνο
Αποστολή μηνύματος σχετικά με τις WWW σελίδες .